تحلیل آزمون 20 آبان سوم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 20 آبان  سوم تجربی - دروس اختصاصی

دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي سلام :

به آبان ماه رسيديم و دانش‌آموزان با يک چشم به هم زدن به امتحان‌هاي مستمر مدرسه رسيدند ، شما عزيزان سال سومي با امتحان‌هاي مهم نهايي در انتهاي سال روبه‌رو هستيد و از همين ابتداي سال اولاٌ به افزايش چشم‌گير ساعت مطالعه‌تان نسبت به پارسال اهميت دهيد و ساعت مطالعه‌ي خود را به هفته‌اي 25 تا 30 ساعت برسانيد . ثانياٌ با سبک سؤال‌هاي امتحان نهايي از همين ابتداي سال آشنا شويد. بهترين منبع کمک درسي که شما را با اين سبک سؤال‌ها آشنا مي‌کند ، کتاب‌کار نارنجي رنگ کانون است .

 توصيه اکيد ما به شما دانش‌آموزان عزيز سوم تجربي اينست که حداقل کتاب زيست و آزمايشگاه 2 نارنجي رنگ را تهيه کنيد و با شروع تمرين از اين کتاب خود را در درس زيست که امتحان نهايي آن در دو سال اخير دشوارتر از گذشته نيز شده ، قوي کنيد.

 وضعيت دشواري آزمون 20 آبان چگونه بوده است؟

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

45%

28

53

رياضي

درس رياضي آسان بوده است ، شما از هر 10 سؤال به 4 سؤال مي‌توانستيد به راحتي پاسخ دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

37%

35

7

زيست

درس زيست تقريباً دشوار بوده است ولي توجه بفرماييد مبحث‌هاي زيست سال سوم سنگين‌ترين و دشوارترين مبحث‌ها نسبت به سال دوم و پيش‌دانشگاهي هستند ، پس اين سطح دشواري آزمون در اين درس به يادگيري شما از اين درس کمک مي‌کند.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

25%

22

28

فيزيک

درس فيزيک سطح دشواري کاملاٌ متعادلي داشته است ، شما از هر 10 سؤال به 3 سؤال مي‌توانستيد به راحتي پاسخ دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

40%

36

89

شيمي

درس شيمي سطح دشواري کاملاٌ متعادلي داشته است ، شما از هر 10 سؤال به 4 سؤال مي‌توانستيد به راحتي پاسخ دهيد.

 

منبع :