تحلیل آزمون 6 آبان چهارم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 6 آبان چهارم تجربی - دروس اختصاصی


دوستان عزيز رشته تجربي ، سلام:

اميدوارم از نتيجه‌ي آزمون 6 آبان رضايت داشته باشيد و به تعداد سؤالي که هدف‌گذاري کرده بوديد ، پاسخ داده‌ايد.

قبل از اين‌که به تحليل و بررسي سطح دشواري سؤال‌هاي آزمون 6 آبان بپردازيم ، به دو سؤال متداول که تقريباً همه شما عزيزان در مورد برنامه‌ي راهبردي داريد ، مي‌پردازم.

1-       چرا برنامه‌ي درس‌هاي پايه در آزمون 22 مهر و 6 آبان يکسان بود؟

الف) تعداد زيادي در فاصله‌ي 22 مهر تا 6 آبان ثبت‌نام کرده‌اند و مطالعه‌ي درس‌هاي پايه را به تازگي شروع کرده‌اند.

ب) با توجه به اين‌که ممکن است کلاس‌هاي مدرسه‌ها يا آموزشگاه‌ها در تدريس درس‌هاي پايه از برنامه‌ي کانون عقب‌تر باشند و در آزمون قبلي دانش‌آموزان نتوانسته باشند، درس‌هاي پايه‌ را به‌طور کامل مطالعه کنند.

پس در اين آزمون مبحث‌هاي پايه عيناً تکرار مي‌شوند. بديهي است سؤال‌هاي اين درس‌ها با آزمون قبلي متفاوت خواهد بود.

2-       دانش‌آموزاني که به مدرسه‌هاي چهارفصل مي‌روند (مدرسه‌هايي که از ابتداي تابستان تدريس را آغاز مي‌کنند.) يا در آموزشگاه‌هايي که کار مطالعه‌ي درس‌هاي نيم‌سال اول سال پيش‌دانشگاهي را از ابتداي تابستان آغاز کرده‌اند، آموزش ديده‌اند ، برنامه‌ي اين دانش‌آموزان در نيم‌سال اول پيش از برنامه‌ي راهبردي کانون جلوتر است، چگونه خود را با برنامه هماهنگ کنند؟  

به اين دانش‌آموزان توصيه مي‌شود در اين پروژه ( پروژه 2 ) تمرکز خود را روي درس‌هاي پايه افزايش دهند تا رفته‌رفته ميان برنامه‌ي آن‌ها و برنامه‌ي آزمون‌هاي کانون- که همان برنامه‌ي آموزش و پرورش است- هماهنگي ايجاد شود.

 وضعيت دشواري آزمون 6 آبان چگونه بوده است؟

براي بررسي سطح دشواري مناسب و استاندارد بودن سؤال‌ها ازلحاظ مطابقت با کنکور سراسري دانش‌آموزان به چهار دسته ميانگين تراز 5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)- ميانگين تراز 5500(دانش‌آموزان متوسط) - ميانگين تراز 6000(دانش‌آموزان خوب) - ميانگين تراز 7000(دانش‌آموزان قوي) تقسيم شده‌اند و بررسي شده است که اين چهار دسته در کنکور سه سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ داده‌اند و در هر يک از آزمون‌هاي کانون از هر 10 سؤال به چند سؤال پاسخ مي‌دهند.

 

 

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 6 آبان ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

رياضي                  

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

5

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس رياضي براي تمامي دانش‌آموزان يک درجه آسان‌تر از کنکور سراسري بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 6 آبان ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

زيست‌شناسي          

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

8

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس زيست براي ترازهاي بالا يک درجه دشوارتر از کنکور و براي ترازهاي پايين يک درجه آسان‌تر ازکنکور بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 6 آبان ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند..

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

2

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

1

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

فيزيک

 

3

5500(دانش‌آموزان متوسط)

2

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

6000(دانش‌آموزان خوب)

3

6000(دانش‌آموزان خوب)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

6

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس فيزيک براي تمامي دانش‌آموزان يک درجه آسان‌تر از کنکور سراسري بوده است.

پيش دانشگاهي تجربي

در آزمون 6 آبان ، دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

در کنکور سراسري دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ مي‌دهند.

نام درس

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

3

5000(دانش‌آموزان سخت‌کوش)

شيمي

 

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

4

5500(دانش‌آموزان متوسط)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

5

6000(دانش‌آموزان خوب)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

7

7000(دانش‌آموزان قوي)

درس شيمي براي تمامي دانش‌آموزان دقيقاٌ هم‌سطح کنکور بوده است.

 

منبع :