تحلیل آزمون 6 آبان سوم تجربی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 6 آبان سوم تجربی - دروس اختصاصی


دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي ، سلام:

قبل از اين‌که به تحليل و بررسي سطح دشواري سؤال‌هاي آزمون 6 آبان بپردازيم ، به يک سؤال متداول که تقريباٌ همه شما عزيزان در مورد نحوه‌ي طراحي سؤال‌هاي آزمون  داريد ، مي‌پردازم.

·         چرا در هر آزمون دو سؤال عيناٌ از آزمون قبل به عنوان نگاه به گذشته ، آورده مي‌شود؟

اين کار فوايد زير را براي شما دارد:

الف) زماني سؤال‌هاي آزمون به يادگيري شما کمک مي‌کند که شما پس از هر آزمون به بررسي و يادگيري سؤال‌هايي که غلط زده‌ايد يا نزده‌ايد ، بپردازيد و در هر مبحث حداقل در حد سؤال‌هاي آزمون با حل تست در زمان مشخص و مکان مشخص ، به يادگيري و تسلط کامل از آن مبحث برسيد .

ب) در بعضي درس‌ها ( مثلاٌ درس رياضي و فيزيک براي رشته تجربي ) اگر شما فقط به يک يا دو سؤال جواب صحيح بدهيد و به سؤال‌هاي ديگر اصلاٌ پاسخ ندهيد ، رتبه‌ و تراز بسيار مطلوبي را نيز کسب خواهيد کرد . پس:

شما اگر در چنين درس‌هايي فقط در حد سؤال‌هاي آزمون قبل بلد باشيد و در همان حد دو سؤال نگاه به گذشته به سؤال‌هاي آزمون پاسخ دهيد ، رشد چشم‌گيري خواهيد داشت.

وضعيت دشواري آزمون 6 آبان چگونه بوده است؟

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

30%

17%

43نفر

رياضي

درس رياضي سطح دشواري متعادلي داشته است. درصد سؤال‌هاي آسان به شما مي‌گويد که ،در هر 10 سؤال شما مي‌توانستيد به سه  سؤال به راحتي پاسخ دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

30%

27%

2نفر

زيست

درس زيست در آزمون 6 آبان سطح دشواري متعادلي داشته است. درصد سؤال‌هاي آسان به شما مي‌گويد که ،در هر 10 سؤال شما مي‌توانستيد به سه سؤال به راحتي پاسخ دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

30

21

12

فيزيک

درس رياضي سطح دشواري متعادلي داشته است. درصد سؤال‌هاي آسان به شما مي‌گويد که ،در هر 10 سؤال شما مي‌توانستيد به سه  سؤال به راحتي پاسخ دهيد..

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

50

46

400

شيمي

درس شيمي نيز در آزمون 6 آبان آسان بوده است.

 

منبع :