تحلیل آْزمون 22 مهر سوم تجربی- دروس اختصاصی

.

تحلیل آْزمون 22 مهر سوم تجربی- دروس اختصاصی

« چگونگي انطباق برنامه راهبردي با برنامه شخصي شما در سال سوم دبيرستان »

دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي ، سلام:

اميدوارم که سال تحصيلي سوم دبيرستان را با برنامه‌ريزي درست و حساب‌شده شروع کرده باشيد و در پايان سال بهترين نتيجه را در امتحان‌هاي نهايي کسب نماييد.

برنامه‌ي آزمون‌هاي کانون با پيروي از برنامه‌ي مدارس تهيه و تدوين شده است. يعني برنامه‌ي کانون جلوتر از برنامه‌ي مدرسه نيست. دوشادوش برنامه‌ي مدرسه هم نيست. بلکه سعي بر آن است که برنامه‌ي آزمون اندکي عقب‌تر از مدرسه باشد. اما گاه رويدادهايي اتفاق مي‌افتد که باعث مي‌شود معلمين به‌صورت ناخواسته از برنامه‌ي تدريس خود عقب بيفتند. ممکن است بعضي تعطيلات رسمي باعث تعطيلي چند جلسه از يک يا چند درس مهم شوند. ممکن است، شرايط آب و هوايي نامساعد در برخي شهرستان‌ها چنين مشکلي را به‌وجود آورد. ممکن است مدرسه‌اي در چند روز ابتداي سال تحصيلي معلم نداشته باشد. به هر حال مدارسي هستند که با وجود تمام تمهيدات در نظر گرفته شده از برنامه عقب مي‌افتند. برنامه‌ي راهبردي کانون اين احتمالات را از نظر دور نداشته است. براي اين‌که مطمئن شويد از برنامه‌ي کانون عقب نمي‌افتيد، به سه نکته‌ي زير توجه کنيد:

نکته‌ي 1: مدارس مطالعه‌ي درس‌هاي امسال را قاعدتاً از ابتداي مهرماه آغاز مي‌کنند، ولي مطالعه‌ي تدريجي درس‌هاي نيم‌سال اول طبق برنامه‌ي راهبردي کانون از 22 مهر شروع مي‌شود.

نکته‌ي 2: با اين‌که تاکنون 40% از نيم‌سال اول پشت سر گذاشته‌ شده، اين آزمون تنها در برگيرنده‌ي 25% از مباحث نيم‌سال اول است.

نکته‌ي 3: با اين‌که احتمال کمي دارد مدارس از برنامه‌ي مطالعه‌ي عادي کانون عقب بيفتند، از آزمون بعد بخشي به نام برنامه‌ي موازي هم در آزمون‌ها گنجانده مي‌شود. برنامه‌ي موازي براي تمام دروس اختصاصي به‌جز زيست‌شناسي و زمين‌شناسي ارائه شده است چرا که تجربه‌ي سال‌هاي قبل نشان داده است که عدم هماهنگي برنامه بيش‌تر در اين درس‌ها اتفاق مي‌افتد. در دفترچه‌ي سؤالات آزمون دو دسته سؤال عادي و موازي وجود خواهد داشت شما ‌بايد به سؤالات عادي پاسخ دهيد. ولي اگر برنامه‌ي تدريس مدرسه‌ي شما از برنامه‌ي عادي کانون عقب‌تر است، تنها در همان درسي که با برنامه‌ي عادي کانون هماهنگ نيستيد، به سؤالات موازي پاسخ دهيد. دقت کنيد براي اين‌که هم به سؤال‌هاي عادي و هم به سؤال‌هاي موازي پاسخ دهيد،‌ وقت کافي در اختيار نداريد.

وضعيت دشواري آزمون 22 مهر  چگونه بوده است؟

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

20%

17%

43نفر

رياضي

درس رياضي در آزمون 22 مهر سطح دشواري متعادلي داشته است. درصد سؤال‌هاي آسان به شما مي‌گويد که ،در هر 10 سؤال شما مي‌توانستيد به دو سؤال به راحتي پاسخ دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

25%

34%

32نفر

زيست

درس زيست در آزمون 22 مهر سطح دشواري متعادلي داشته است. درصد سؤال‌هاي آسان به شما مي‌گويد که ،در هر 10 سؤال شما مي‌توانستيد به سه سؤال به راحتي پاسخ دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

15

25

122

فيزيک

درس فيزيک بسيارآسان  بوده‌است .

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

10

43

152

شيمي

درس شيمي نيز در آزمون 22 مهر آسان بوده است. 

منبع :