تحلیل آزمون سوم تجربی 8 مهر - کانون و امتحان نهایی

.

تحلیل آزمون سوم تجربی 8 مهر - کانون و امتحان نهایی

دانش‌آموزان عزيز رشته تجربي سلام:

امسال براي شما دانش آموزان سوم دبيرستان که آزمون نهايي داريد وضعيت خيلي مهم‌تر و سرنوشت‌سازتر است چون به گفته معاون آموزش متوسطه‌ي وزير آموزش و پرورش ، امسال نمراتي که دانش‌آموزان در امتحان نهايي مقطع متوسطه  کسب مي‌کنند 25 درصد در کسب امتياز آن‌ها براي ورود به دانشگاه تاثيرگذار خواهد بود.

مقايسه وضعيت خود با دانش‌آموزان کل کشور : از آن‌جا امتحان‌هاي نهايي به صورت سراسري در کل کشور برگزار مي‌شود ، پس مقايسه وضعيت خود با دانش‌آموزان کل کشور اهميت به‌سزايي پيدا مي‌کند. چه بسيار دانش‌آموزاني که در مدرسه خود وضعيت خوبي دارند ولي با شرکت در امتحان‌هاي سراسري نهايي متوجه مي‌شوند که سبک سؤال‌هاي معلمان مدرسه ‌ي آن‌ها تفاوت بسيار زيادي با سوال‌هاي امتحان‌هايي داشته است.

چگونه برنامه راهبردي آزمون‌هاي کانون فرهنگي آموزش به بالا بردن نمره‌هاي شما در امتحان‌ نهايي کمک مي‌کند؟

1- برنامه تابستان ( در برنامه تابستان کل نيم سال اول مطرح ‌شد) اگر شما از تابستان پيش‌خواني براي سال سوم را شروع کرده باشيد ، در تمامي درس‌ها بارم‌بندي قابل توجهي از امتحان‌نهايي را آموزش ديده‌ايد.

2- آزمون‌هايي مخصوص ، جهت آمادگي براي امتحان‌هاي مستمر و پايان سال.

18آذر : آمادگي براي امتحان‌هاي مستمر اول. در اين آزمون 29 نمره از 100 نمره امتحان‌نهايي ( در تمامي درس‌ها) پوشش داده مي‌شود.

 7 فروردين: با توجه به اين‌که از نيم‌سال اول فاصله گرفته‌ايم و مبحث‌هاي نيم سال اول نيز سهم قابل توجهي در پايان سال دارد ، اين تاريخ فرصت مغتنمي براي دوره‌ي نيم‌سال اول است. در اين آزمون 54 نمره از 100 نمره امتحان‌نهايي             ( در تمامي درس‌ها) پوشش داده مي‌شود.

 18 فروردين : آمادگي براي امتحان‌هاي مستمر دوم.  در اين آزمون 35 نمره از 100 نمره امتحان‌نهايي ( در تمامي درس‌ها) پوشش داده مي‌شود.

   15 اردي‌بهشت: آمادگي براي امتحان‌هاي پايان سال. در اين آزمون 68 نمره از 100 نمره امتحان‌نهايي ( در تمامي درس‌ها) پوشش داده مي‌شود.

نحوه‌ي طراحي سؤال‌ها در آزمون‌هاي سال سوم به چه‌ صورت است؟

1- در اين آزمون‌ها (2دي – 18فروردين – 15 اردي‌بهشت) ، تمامي سؤال‌ها در تمامي درس‌ها ، سؤال‌هاي امتحان نهايي چند سال اخير ، تبديل به تست شده است.

 2- در اين آزمون‌ها (18 آذر – 1 اردي‌بهشت)، براي تمامي درس‌ها ، 10سؤال از پرتکرارترين سؤال‌هاي امتحان نهايي داريم.

 

وضعيت دشواري آزمون 8 مهر  چگونه بوده است؟  

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

10درصد

19 درصد

54نفر

رياضي

درس رياضي در آزمون 8 مهر سطح دشواري متعادلي داشته است. درصد سؤال‌هاي آسان به شما مي‌گويد که ،در هر 10 سؤال شما مي‌توانستيد به سه سؤال به راحتي پاسخ دهيد.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

5 درصد

23 درصد

40 نفر

زيست

درس زيست در آزمون 8 مهر دشوار بوده است. در هر 10 سؤال، يک سؤال آسان داشته‌ايم.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

0 درصد

16 درصد

30 نفر

فيزيک

درس فيزيک بسيار دشوار بوده‌است و همه سؤال‌ها متوسط و دشوار بوده‌اند.

سال سوم تجربي

چند درصد سؤال‌ها آسان بوده‌اند.

ميانگين درصد تمامي دانش‌آموزان در اين درس

تعداد افرادي که اين درس را 100 زده‌اند

نام درس

10 درصد

19 درصد

58 نفر

شيمي

درس شيمي نيز در آزمون 8 مهر سطح دشواري متعادلي داشته است. در هر 10 سؤال شما مي‌توانستيد به سه سؤال به راحتي پاسخ دهيد.

منبع :