تحلیل و بررسی آزمون 25 شهریور پیش و سوم تجربی - دروس اختصاصی

در این تحلیل آزمون 25 شهریور در پیش و سوم تجربی مورد بررسی قرار گرفته است .

تحلیل و بررسی آزمون 25 شهریور پیش و سوم تجربی - دروس اختصاصی

دانش‌آموزان عزيز سوم دبيرستان و پيش‌دانشگاهي تجربي ، سلام:

اول از همه يک خسته نباشيد خدمت شما دانش‌آموزان عزيزي که از روزهاي طولاني تابستان بالاترين استفاده را برده‌ايد ، عرض مي‌نمايم و هم‌اکنون نيز از عمل‌کرد خود رضايت کامل را داريد.

ويژگي خاص آزمون بعد (پيش‌دانشگاهي تجربي ) :

 آزمون اول مهر ماه (8 مهر) آزمون تعيين سطح نام دارد که به منظور سنجش وضعيت علمي تا کنون شما برگزار مي شود. بخش اجباري آزمون متشکل از درس هاي سال سوم دبيرستان است. يعني همگان مي بايد به پرسش هاي مطرح از سال سوم دبيرستان پاسخ دهيد. پرسش هاي مربوط به نيمه‌ي اول نيم‌سال اول پيش‌دانشگاهي انتخابي هستند. يعني اگر قادر به پاسخ گويي پرسش هاي مربوط به نيم سال اول پيش دانشگاهي نباشيد ، مجازيد به جاي آن پرسش هاي درس متناظر را از سال دوم دبيرستان پاسخ دهيد. 

 

« تحليل و بررسي آزمون 25 شهريور پيش‌دانشگاهي تجربي »

 اگر دريک جمله بخواهيم وضعيت سطح دشواري درس‌هاي اختصاصي آزمون را براي شما بيان کنيم ، خدمتتان عرض مي‌نماييم که : براي پيش‌دانشگاهي‌ها درس شيمي دشوارتر از سطح کنکور بوده است. بقيه درس‌ها سطح دشواري در حد کنکور داشته است.

 

رياضيات پيش‌دانشگاهي

تعداد کل شرکت‌کنندگان پيش تجربي

نام درس

تعداد پاسخ‌دهندگان به اين درس

تعداد افرادي که اين درس را100% زده‌اند.

در کنکور‌هاي سراسري چند سال اخير دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

18600

رياضي3

18234

104

5

3

2

1

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

5

3

2

1

رياضي2

18234

78

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

6

4

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همان‌طور که مشاهده مي‌فرماييد درس رياضي 2 سطح دشواري دقيقاٌ منطبق با کنکور داشته است و رياضي3 از کنکور يک درجه آسان‌تر بوده است.

 

زيست‌شناسي

تعداد کل شرکت‌کنندگان پيش تجربي

نام درس

تعداد پاسخ‌دهندگان به اين درس

تعداد افرادي که اين درس را100% زده‌اند.

در کنکور‌هاي سراسري چند سال اخير دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

18600

زيست2

18234

49

8

6

5

3

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

7

5

4

2

زيست1

16278

100

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

8

6

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس زيست1سطح دشواري دقيقاٌ منطبق با کنکور داشته است و زيست2 به دليل اين‌که مبحث توليد مثل گياهان علاوه بر ژنتيک در اين آزمون سوال داشته ، از کنکور يک درجه دشوارتر شده است.

 

 

 

بر اساس اعداد و ارقام جدول زير درس فيزيک 2 در نگاه اول به نظر شما دشوار مي‌آيد ولي اگر به تعداد پاسخ دهندگان اين درس توجه بفرماييد ، متوجه مي‌شويد که اين درس در قسمت انتخابي قرار داشته و خوشبختانه دانش‌آموزان بيش‌تري نسبت به درس‌هاي ديگر ، به سوال‌هاي نگاه به آينده‌ي فيزيک پيش پاسخ‌داده‌اند.

 

فيزيک تجربي

تعداد کل شرکت‌کنندگان پيش تجربي

نام درس

تعداد پاسخ‌دهندگان به اين درس

تعداد افرادي که اين درس را100% زده‌اند.

در کنکور‌هاي سراسري چند سال اخير دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

18600

فيزيک3

18234

37

7

4

3

1

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

6

3

3

2

فيزيک پيش

7254

_

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

6

3

2

1

فيزيک2

11916

13

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

7000

6000

5500

5000

4

2

1

1

شيمي

تعداد کل شرکت‌کنندگان پيش تجربي

نام درس

تعداد پاسخ‌دهندگان به اين درس

تعداد افرادي که اين درس را100% زده‌اند.

در کنکور‌هاي سراسري چند سال اخير دانش‌آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

 

7000

6000

5500

5000

 

18600

شيمي3

18234

71

7

6

4

3

 

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

 

7000

6000

5500

5000

 

6

4

3

2

 

شيمي2

14328

223

در آزمون 25 شهريور از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ داده‌اند.

 

7000

6000

5500

5000

 

8

6

4

2

 

 

درس شيمي براي دانش‌آموزان با سطح درسي متوسط و متوسط رو به پايين دشوارتر از سطح کنکور بوده است.

« کلام آخر براي پيش‌دانشگاهي‌ها »

 حال تو دوست عزيزم با توجه به اين‌که برنامه مطالعاتي‌ات با کدام‌يک از چهار دسته‌ي زير انطباق دارد ، با آمادگي در آزمون مهم 8 مهر شرکت کن :

 گروه اول: کساني که در تابستان نيز به صورت تدريجي با همين برنامه مطالعه کرده ايد و در اين آزمون آموخته هاي قبلي خود را دوره مي‌کنيد.

 گروه دوم: کساني که در تابستان با مدارس چهارفصل پيش رفته ايد. عموماً مي توانيد مبحث‌هاي نيم سال اول پيش دانشگاهي را تا آن جا که در مدرسه مطالعه شده است امتحان دهيد. به ويژه در چيدمان سؤال‌هاي هر قسمت اين الگو رعايت شده که تعداد سؤال از مبحث‌هاي ابتدايي کتاب ها بيش تر باشد و دانش آموزان با هر سطح از پيشروي ، توانايي رويارويي با پرسش ها را دارند.

گروه سوم: دانش آموزاني که در تابستان مطالعه نکرده ايد و يا صرفاً به مرور مبحث‌هاي سال دوم و سوم پرداخته ايد. شما        مي‌توانيد در آزمون فقط به سؤال‌هاي سال هاي دوم و سوم پاسخ دهيد.

 گروه چهارم: فارغ التحصيلان مي توانيد با شناختي که از عمل‌کرد سال گذشته ي خود داريد ، انتخاب کنيد . اما توصيه ي ما اين است که حتي الامکان درس هاي نيم سال اول پيش دانشگاهي را پاسخ دهيد. با اين الگو بهره برداري از روزهاي پايان تابستان و روزهاي ابتداي مهر نيز بيش تر مي شود.

 

ويژگي خاص آزمون بعد ( سوم تجربي ) :  

بخش اجباري آزمون متشکل از درس هاي سال دوم دبيرستان است ، در اين آزمون شما دانش خود را درباره‌ي مبحث‌هاي سال دوم دبيرستان مورد سنجش قرار مي‌دهيد که آيا پايه‌ي علمي شما در اين مبحث‌ها در همان حدي که در ابتداي تابستان بود ، حفظ شده است. در مورد بخش انتخابي ، هما‌ن‌طور که پشتيبان شما تأکيد کرده ، کار اصلي شما در تابستان بايد پيش‌خواني درس‌هاي سال بعد باشد. مخصوصاٌ مقطع سوم دبيرستان که به دليل تأثير بالاي نمره‌هاي امتحان‌هاي نهايي در کنکور ، اهميت پيش‌خواني درس‌هاي سال بعد ، از تابستان صد برابر نسبت به ديگر مقاطع است. پس توصيه مي‌کنيم اگر در تابستان مبحث‌هاي نيم‌سال اول سوم را مطالعه کرده‌ايد ، در اين آزمون به سوال‌هاي اين قسمت پاسخ دهيد.

« تحليل و بررسي آزمون 25 شهريور سوم تجربي»

در مورد سوال‌هاي اجباري نگاه به گذشته براي سال سومي‌ها زيست آسان و فيزيک دشوار بوده‌است ، بقيه درس‌ها سطح دشواري متعادلي داشته‌اند.

در جدول زير درصد دانش‌آموزان سوم تجربي که در آزمون‌هاي امسال به سوال‌هاي نگاه به آينده پاسخ داده‌اند با آزمون‌هاي پارسال مورد مقايسه قرار گرفته است ، همان‌طور که مشاهده مي‌فرماييد پيش‌خواني درس‌هاي سال بعد براي سوم تجربي‌هاي کانوني به يک فرهنگ تبديل شده و قطعاٌ اين دانش‌آموزان در امتحان‌هاي نهايي نتيجه‌ي مطلوب‌تري را کسب خواهند کرد.

تحلیل و بررسی آزمون 25 شهریور پیش و سوم تجربی - دروس اختصاصی

 

منبع :