اعتبار سنجی ترازهای بالاتر از 6000 ( آزمون 3 آذر)

جهت اعتبارسنجی در آزمون 3 آذر برای گروه چهارم تجربی (ترازهای بالاتر از 6000) کارهای زیر انجام خواهد شد ...

اعتبار سنجی ترازهای بالاتر از 6000 ( آزمون 3 آذر)

دانش اموزان عزیز  ، اولیای گرامی  ، پشتیبانان محترم

جهت اعتبارسنجی در آزمون 3 آذر برای گروه چهارم تجربی  (ترازهای بالاتر از 6000)  کارهای زیر انجام خواهد شد :


 1- برگزاری آزمون اعتبار سنجی تستی 10 سوالی از یک درس اختصاصی برای چهارم تجربی 


 2 - برگزاری آزمون تشریحی از سوالات اعتبارسنجی برای چهارم تجربی :  دانش اموزان باید علاوه بر پاسخ گویی به سوالات اعتبارسنجی در پاسخبرگ تستی ، به همان 10 سوال اعتبارسنجی در یک پاسخ برگ تشریحی هم جواب دهند. 

 3 - در این آزمون دفترچه های متفاوت با کلید های متفاوت و سوال های یکسان ارائه خواهد شد. 


درصورتیکه نتایج آزمون اعتبارسنجی ، با نتایج آزمون فعلی شما یا آزمون قبلی تان مغایرت زیاد داشته باشد ،  رتبه و تراز  کل در کارنامه شما درج نخواهد شد. 


این آزمون برای گروه یازدهم تجربی اعتبار سنجی برگزار نخواهد شد.