پیش‌خوانی کردن

وجه تمایز برنامه‌ی راهبردی تابستان، انتخاب پذیری مطالعه‌ی دانش‌آموز در این دوره، بین پیش‌خوانی و برگشت به گذشته، است.

پیش‌خوانی کردن

پیش‌خوانی کردن گاهی موفق‌ترین ابزار برای شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی است. در آزمون‌هایی که میزان تدریس شده‌ی درسی کم‌تر از میزان بودجه‌بندی آزمون باشد، این پیش‌خوانی است که با نتایج شگفت‌انگیزش عامل موفقیت شخصی‌سازی دانش‌آموز خواهد بود. برای برنامه‌ی تابستان نیز جایگاه ویژه‌ای برای عامل تعیین‌کننده‌ی پیش‌خوانی در نظر گرفته شده است. وجه تمایز برنامه‌ی راهبردی تابستان، انتخاب پذیری مطالعه‌ی دانش‌آموز در این دوره، بین پیش‌خوانی و برگشت به گذشته، است. با انتخاب کردن اولویت پیش‌خوانی، مسیر تلاش‌های تابستانی دانش‌آموز به سمت حضور فعال‌تر در کلاس‌های درسی سال آینده‌ی تحصیلی و افزایش تسلط بر

این مطالعه، با افزایش میزان حل تمرین، میل می‌کند.

پیش‌خوانی دقیقاً نقطه‌ی مقابل حضور غیرفعال در کلاس است. وقتی مطلبی را پیش‌خوانی کرده باشید، شرایط بسیار مناسبی را فراهم کرده‌اید تا در کلاس درس علاوه بر مرور مجدد مطلب، هم به تکمیل یادگیری‌های اولیه بپردازید و هم‌زمان مناسبی برای انجام فرایند‌های تکمیلی مانند حل تست ایجاد کنید

باید از سه جنبه به تکنیک مهم پیش‌خوانی توجه داشت؛ نقش آن در مدیریت مطالعه و بهره‌وری یادگیری در کلاس درس، تأثیر فراوان پیش‌خوانی در پوشش دادن درس‌هایی که گاهی در آن‌ها از برنامه‌ی راهبردی عقب‌تر هستید و نقش تعیین‌کننده‌ی پیش‌خوانی در پروژه‌ای مانند پروژه‌ی تابستان.