سه بخش اصلی در برنامه‌ریزی

داشتن برنامه‌ریزی برای مطالعه و انجامش اصولی دارد که باید آن‌ها را رعایت کنید.

سه بخش اصلی در برنامه‌ریزی

داشتن برنامه‌ریزی برای مطالعه و انجامش اصولی دارد که باید آن‌ها را رعایت کنید.

یادتان باشد برنامه سه بخش اصلی دارد که هر روز باید تکرار شود:

1-روزخوانی:

درس هر روز همان روز باید مطالعه شود، در برنامه‌ریزی باید زمانی را به روزخوانی مطالب کلاس‌های مدرسه و یا آموزشگاه و یا دی‌وی‌دی آموزشی اختصاص دهید، لازم نیست این زمان بسیار طولانی باشد بلکه برای هر درس دقایقی هرچند کوتاه در نظر بگیرید تا صرفاً مطالب را دوباره به خاطر بیاورید.

 2- مطالعه‌ی دروس عمومی و اختصاصی و حل تست به میزان مناسب:

میزان مناسب بستگی به مبحث خوانده‌شده و ساعت مطالعه‌ی شما دارد، تعداد دروس مورد مطالعه حداقل سه تا باشد و تست هم حتماً حل شود. یادتان باشد شما در این برهه از زمان، تست می‌زنید تا آموزش ببینید و تست‌ها بیشتر باید جنبه‌ی آموزشی داشته باشند نه سنجشی.

3-مرور:

جزء جدانشدنی از برنامه‌ریزی و موفقیت در یادگیری است. مرورها انواع مختلفی دارند و در مقطع مختلفی از زمان انجام می‌شوند. ولی به خاطر داشته باشید که مرور، مباحث را برای شما یادآوری خواهد کرد که این کار در بهره‌وری بالاتر شما در مطالعه مؤثر خواهد بود.

مرور با ابزارهای مختلفی انجام می‌گیرد، مانند خلاصه‌نویسی‌ها، یادداشت‌برداری‌ها، تست‌های نشان‌دار، جزوات، جعبه به‌یاد و غیره.