کنکور 98

سینماتیک یا حرکت‌شناسی

براى شروع سؤال سینماتیک باید از تکنیک ترجمه استفاده کنید. یعنی شما سؤال را می‌خوانید و از همان اول همه اطلاعات مسئله را به زبان فیزیکی ریاضی ترجمه می‌کنید.

سینماتیک یا حرکت‌شناسی

حرکت‌شناسی فصل ساده ولي گیج‌کننده‌ای است. فصلي پر از فرمول‌ها و روش‌های مختلف براي حل سؤالات؛ اما مشكل بعضی از بچه‌ها در حفظ كردن اين فرمول‌ها نيست. طرز حل سؤال را بلد نیستند، اصلاً نمی‌دانند سؤال را از كجا شروع كنند كه بتوانند به نتيجه برسند. يعني دانش‌آموز با ١٥ الی ١٦ تا فرمول مواجه است كه نمی‌داند از كدام استفاده كند.

براى شروع سؤال سينماتيك بايد از تكنيك ترجمه استفاده كنيد. يعني شما سؤال را می‌خوانید و از همان اول همه اطلاعات مسئله را به زبان فيزيكي رياضي ترجمه می‌کنید.

وقتي اطلاعات مسئله را ترجمه كرديد خود صورت سؤال هم از به شما نشان می‌دهد كه چه چیزی را می‌خواهد.

حالا در ذهنتان بگرديد دنبال فرمول يا رابطه‌ای كه در آن مواردی كه ترجمه كرديد وجود دارند.

بعدش معلوم‌های مسئله‌تان را به‌جای پارامترها قرار می‌دهید و خودبه‌خود مجهول‌ها خودشان را نشان می‌دهند.

بعد، کار رياضي شروع می‌شود و با حل معادلاتتان مجهولاتتان را به دست مياورید.

اين روش برای افرادی كه تازه شروع كردند يا در اين مبحث مشكل دارند جوابگو است.

تمرين كنيد تا ماهر شوید.