راه‌اندازی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب دردانشگاه تربیت مدرس

راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب-گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، به تصویب رسید.

راه‌اندازی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب دردانشگاه تربیت مدرس

 راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب-گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در نشست شورای دانشگاه تربیت مدرس، به تصویب رسید.

در این نشست دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس با بیان دلایل توجیهی ایجاد این رشته گفت: نیاز شدید به نیروی انسانی با مهارت های مدیریتی بر پایه دانش آب و هیدرولوژی و تغییر ماهیت مسائل آبی به ویژه در سطح کشور به سمت مسیر مدیریتی باعث شده است که این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه در کشور درصدد راه اندازی این رشته برآید. وجود تجربیات منحصر به فرد در موضوع مدیریت منابع آب با تمرکز بر مسائل ایران که لازم است به صورت مدون و مبتنی بر تجربیات مدیریتی آب کشور برای تربیت نیروی انسانی کارآمد به منظور فراهم آوردن امکان ارائه خدمات علمی و فنی به کار گرفته شود.

وی افزود: در شرایط فعلی رشته هایی که به حوزه آب مربوط می شوند همگی رویکرد مهندسی دارند که از این بابت محدودیت هایی در زمینه توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی این حوزه به وجود می آید. برای پاسخگویی به نیازهای جامعه در سایر ابعاد مرتبط با مسائل آبی توسعه زمینه های جدید و نیز ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف آن امری ضروری است که خوشبختانه زمینه اجرای چنین امری در قالب گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آب فراهم آمده است.

مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس همچنین به سابقه این رشته در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاهها،‌ برنامه درسی رشته، اعضای هیات علمی،‌ امکانات گروه و دانشکده و ... اشاره کرد.

در ادامه پس از بحث و بررسی موضوع از سوی اعضای شورا،‌ راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب-گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آب با اکثریت آرا به تصویب رسید.

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24