تحلیل آزمون 19 اسفند- سوم ریاضی - دروس عمومی و اختصاصی

.

تحلیل آزمون 19 اسفند- سوم ریاضی - دروس عمومی و اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

دوستان خوبم چه آنهايي که از تابستان شروع کرده ايد و چه آنهايي که چند آزمون اخير که به کانون ملحق شده ايد با گذشت آزمون ها شناخت شما از خودتان بيشتر شده پس توقع داريم که بتوانيد در هنگام آزمون دادن سوالات را براي خود طبقه بندي کنيد يعني بتوانيد سوالات ساده، متوسط، دشوار، زمان بر، داراي محاسبات طولاني و ... را از هم تشخيص دهيد و بين آنها الويت بندي ايجاد کنيد اما اول از همه مهمتر اين است که قبل از آزمون دادن براي خود هدف گذاري کنيد نه زيادتر از آنچه که در حد شما است و نه خودتان را دست پايين بگيريد.. در آزمون 19 اسفند 37% مباحث نيم سال دوم را جمع بندي کرده ايم آيا دوست داريد بدانيد که مباحث ازمون 19 اسفند از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

 

 

 

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

مثلثات، حد و پيوستگي توابع

4.5 نمره

دايره، تبديل ها

6 نمره

مجموعه ها، احتمال

5.5 نمره

جريان الکتريکي

3 نمره

ترموديناميک

3 نمره


از آنجا که ممکن است در بعضي از مدارس از برنامه  ازمون هاي کانون عقب تر باشند از اين آزمون در درس هاي اختصاصي سوال موازي قرار داده ايم.

توصيه مي کنم توجه ويژه‌لي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و سوالات نمونه وار و پرتکرار امتحانات سال هاي اخير داشته باشيد. پيشاپيش ضمن تبريک سال جديد، آزمون بعدي شما 7 فروردين يک ازمون ويژه براي جمع بندي دروس نيم سال اول است. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون هاي بعدي به توصيه هاي ما جامع عمل بپوشانيد:

  1. تکنيک * و – را در منزل تمرين کنيد و حتما سر آزمون آن را اجرا کنيد.
  2. براي هر درس با توجه به شناختي که از خود داريد هدف گذاري کنيد.
  3. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  4. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد
  5. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 19 اسفند دريافت کرده ايد، اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد

تحليل و بررسي آزمون 19 اسفند سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

 

 

 

 

 

  

 

1-   بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان عادي

55%

12%

25 نفر

5

3

2

1

حسابان موازي

52%

14%

8 نفر

6

3

2

1

هندسه 2 عادي

61%

16%

71 نفر

6

4

3

2

هندسه2 موازي

44%

12%

25 نفر

6

3

2

1

جبرواحتمال

100%

10%

107 نفر

6

3

2

1

رياضيات با معيار سه سال اخير

6

3

2

1

رياضيات با معيار کنکور 1390

6

3

2

1

سطح سوالات همه دروس رياضي براي تراز 7000 متعادل و در سطح کنکور سراسري اما براي ترازهاي کمتر از 7000 يک واحد دشوارتر بود.

 

 

 

2-   بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3عادي

56%

21%

43 نفر

7

5

3

2

فيزيک3موازي

52%

18%

14 نفر

7

5

3

2

سطح سوالات فيزيک 3 اين آزمون براي همه ترازها متعادل و شبيه سطح کنکور سراسري بود.

 

 

 

 

3-   بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3عادي

65%

33%

21 نفر

8

6

5

4

شيمي3موازي

40%

26%

28 نفر

7

6

4

3

تدوين: محبوبه مولوي

مسوول توليد آزمون هاي پيش و سوم رياضي

 

 

 

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 19 اسفند سال سوم رياضي

دانش‌آموزان عزيز، اين آزمون، آخرين آزمون در پروژه‌ي پنجم يعني آغاز نيم‌سال دوم بود که در آن پيشروي مباحث نيم‌سال دوم به همان روند گذشته ادامه داشت. در آزمون بعد که فرصتي مناسب براي بهره‌گيري از ايام تعطيل نوروز است مي‌توانيد با مرور و جمع‌بندي مباحث نيم‌سال اول،نقاط قوت خود را شناخته و به تقويت نقاط ضعفتان بپردازيد. اميدواريم جداول آماري زير شما را در برنامه‌ريزي دقيق براي تسلط کامل به مباحث نيم‌سال دوم ياري نمايد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: درس عربي اسان وساير دروس متعادل ارزيابي مي شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 19 اسفند سال سوم رياضي

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

 

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 19 اسفند 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

 

 

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 19 اسفند 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

4

 

 

 

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 19 اسفند 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 19 اسفند 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 19 اسفند سال سوم رياضي


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

42

48

7

عربي 3

10

40

939

3

دين و زندگي 3

20

42

71

8

زبان‌انگليسي 3

10

50

895

4

 

کتاب آبي ادبيات و زبان فارسي 3

(کد کتاب: 5013)

کتاب آبي عربي 3 

(کد کتاب: 5023)

کتاب آبي زبان‌انگليسي 3 

(کد کتاب: 5033)

مجموع تعداد تست‌ها به‌جز

دين و زندگي 3

1-  سؤالات ادبيات فارسي:

 1 تا 351

2- سؤالات زبان فارسي:

 1 تا 316

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري کتاب آبي

165 تست

سؤالات: 204 تا 439

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري کتاب آبي

120 تست

1- سؤالات تأليفي:  1 تا 24 / 38 تا 94 / 162 تا 235 / 265 تا 345 / 402 تا 483 / 488 تا 553 / 609 تا 662

2- سؤالات کنکور:  25 تا 37 / 95 تا 161/ 236 تا 264 / 346 تا 401 /  484 تا 487 / 554 تا 608

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري کتاب آبي

65 تست

350 تست

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                 برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي در آزمون 7 فروردين

 

 

منبع :