تحلیل آزمون 5 اسفند- سوم ریاضی - دروس عمومی و اختصاصی

.

تحلیل آزمون 5 اسفند- سوم ریاضی - دروس عمومی و اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

دوستان من، از اوايل بهمن نيم سال دوم آغاز شده و شما کم کم وارد دوران هدفمند تر و جدي تري در عرصه رقابت براي کنکور وارد مي شويد. شما بايد روي درس‌هاي خود توجه ويژه اي داشته باشيد تا آنها را خوب فرا گيريد چون ديگر فرصت جبران براي مرور اين درس ها کمتر پيش خواهد آمد پس بخوبي بر اين درس ها مسلط شويد تا آسوده خاطر شويد. همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد. آيا دوست داريد بدانيد که مباحث ازمون 5 اسفند از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

 

 

 

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

مثلثات

3 نمره

دايره، تبديل ها

6 نمره

مجموعه ها

2.5نمره

جريان الکتريکي

2 نمره

ترموديناميک

2 نمره


از آنجا که ممکن است در بعضي از مدارس از برنامه  ازمون هاي کانون عقب تر باشند از اين آزمون در درس هاي اختصاصي سوال موازي قرار داده ايم.

توصيه مي کنم توجه ويژه‌لي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و سوالات نمونه وار و پرتکرار امتحانات سال هاي اخير داشته باشيد. چون در آزمون بعدي جمع بندي 37% مطالب نيم سال دوم را خواهيم داشت توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 19 اسفند، 3 کار را در هفته دوم يعني يعني از 13 اسفند تا 18 اسفند انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 5 اسفند دريافت کرده ايد، آزمون 20 اسفند سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 5 اسفند سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

 

 

1-      بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان عادي

52%

12%

11 نفر

6

3

2

1

حسابان موازي

55%

11%

10 نفر

5

3

2

1

هندسه 2 عادي

65%

11%

46 نفر

6

3

2

1

هندسه2 موازي

39%

11%

24 نفر

6

3

2

1

جبرواحتمال

100%

14%

70 نفر

6

4

3

2

رياضيات با معيار سه سال اخير

6

3

2

1

رياضيات با معيار کنکور 1390

6

3

2

1

سطح سوالات همه دروس رياضي براي تراز 7000 متعادل و در سطح کنکور سراسري اما براي ترازهاي کمتر از 7000 يک واحد دشوارتر بود.

2-      بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3عادي

53%

22%

14 نفر

7

5

4

2

فيزيک3موازي

54%

29%

19 نفر

8

6

4

3

سطح سوالات فيزيک 3 عادي اين آزمون متعادل و شبيه سطح کنکور سراسري بود و سطح سوالات فيزيک 3 موازي اين آزمون يک واحد ساده تر از سطح کنکور براي همه ترازها بود.

 

 

 

 

3-      بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3عادي

54%

21%

21 نفر

7

5

4

2

شيمي3موازي

51%

30%

28 نفر

8

6

5

3

 

 

 

تدوين: محبوبه مولوي

مسوول توليد آزمون هاي پيش و سوم رياضي

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 5 اسفند سال سوم رياضي

دانش‌آموزان عزيز، اين آزمون، دومين آزمون در پروژه‌ي پنجم يعني آغاز نيم‌سال دوم بود که در آن پيشروي مباحث نيم‌سال دوم به همان روند گذشته ادامه داشت. در آزمون بعد هم درس‌ها علاوه ‌بر پيشروي، دوره‌ي مباحث قبلي نيم‌سال دوم را نيز دربر خواهند داست. اميدواريم جداول آماري زير شما را در برنامه‌ريزي دقيق براي تسلط کامل به مباحث نيم‌سال دوم ياري نمايد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: در کل دروس عمومي اين آزمون متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 5 اسفند سال سوم رياضي

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

3

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

 

 

 

 

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

 

 

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

 

 

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

 

 

 

 گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 5 اسفند سال سوم رياضي


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

38

24

8

عربي 3

20

26

60

2

دين و زندگي 3

20

41

28

9

زبان‌انگليسي 3

20

46

297

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي در آزمون 19 اسفند

کتاب آبي ادبيات و زبان فارسي 3

(کد کتاب: 5013)

کتاب آبي عربي 3 

(کد کتاب: 5023)

کتاب آبي زبان‌انگليسي 3 

(کد کتاب: 5033)

مجموع تعداد تست‌ها به‌جز

دين و زندگي 3

1- سؤالات ادبيات فارسي:

541 تا 580

2- سؤالات زبان فارسي:

 421 تا 455

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

25 تست

سؤالات:  440 تا 514

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

75 تست

1- سؤالات تأليفي:  950 تا 1004 / 1027 تا 1043

2- سؤالات کنکور:

 1005 تا 1026

کليه‌ي تست‌هاي  کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

15 تست

115 تست

 

 

 

منبع :