تحلیل آزمون 5 اسفند - چهارم دبیرستان - دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی

.

تحلیل آزمون 5 اسفند - چهارم دبیرستان - دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

از شروع نيم سال دوم 2 آزمون گذشته و شما بطور جدي در درس هاي نيم سال دوم خود تبايد تمرکز داشته باشيد.

آيا شما از بودجه بندي مباحث آزموني که سپري کرديد يعني 5 اسفند در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

مشتق

1 تست از 55 سوال

تابع، مثلثات

2 تست از 55 سوال

 

 

ماتريس دترمينان

-

استدلال

2تست از 55 سوال

استدلال

-

موج مکانيکي، موج الکترومغناطيس

3 تست از 45 سوال

الکتريسيته ساکن

2 تست 45 سوال

نورشناخت، کار و انرژي

2 تست از 45 سوال

اسيدها و بازها

2 تست از 35 سوال

ترموديناميک شيميايي

3 تست از 35 سوال

خواص تناوبي عنصرها، ترکيب هاي يوني

3 تست از 35 سوال

ترکيبيات

1 تست از 55 سوال

 

 

همچنين سوالات آزمون 5 اسفند را براساس سطوح يادگيري در حيطه شناختي بلوم مشخص کرده ايم. هدف هاي حيطهٔ شناختي بر يادآوري آنچه آموختن آنها ضروري است، تأکيد مي‌کند؛ مثلاً در حل يک مسألهٔ فکري، شما بايد ابتدا مسأله اصلي را تشخيص دهيد، سپس مطالب داده شده را مرتب کنيد و آنها را به نظريه ها، روشها و الگوهايي که ياد گرفته ايد، ربط دهيد. به بيان ساده تر، هدفهاي شناختي با آنچه که شما بايد بدانيد و بفهميد سر و کار دارد. در اين حيطه، هدفها از ساده ترين سطح شناخت به پيچيده ترين سطح تنظيم شده است. هدفهاي يادگيري در حيطهٔ شناختي بر اساس طبقه بندي بلوم، شامل شش سطح به شرح زير است:     

 

 

 

سطح

نام طبقه

شرح رفتاري

1

دانش (Knowledge)

يادآوري يا شناخت اطلاعات

2

ادراک يا فهميدن (Comprehension)

فهميدن معاني، شرح مجدد داده‌ها به کمک واژه‌هاي شخصي، تفسير و ...

3

کاربرد (Application)

استفاده يا استعمال دانش، تبديل کردن تئوري‌ها به عمل، استفاده از دانش در واکنش به شرايط واقعي

4

تجزيه و تحليل (Analysis)

تفسير مولفه‌ها، سازماندهي اصول، ساختار، روابط دروني و ....

5

ترکيب (Synthesis) يا ساختن/خلق کردن (Creat/Built)

ايجاد ساختارهاي جديد و منحصر به فرد، مدل‌ها، رويکردها، ايده‌ها و ...

6

ارزيابي (Evaluation)

شامل قضاوت درباره امور، اطلاعات و حتي روشهاي رو به رو شدن با مسائل است

 

 

 

 

 

 

 

حيطه هاي شناختي

ديفرانسيل و رياضي پايه

هندسه تحليلي و گسسته

هندسه پايه

دانش

1،2،3،21

42

63

فهميدن

6،7،8،22

37،40،41،45،48

52،53،56،59،62

به کاربستن

4،9،19،20،23،26،28

31،34،35،38،44،50

51،54،57،61،64،65،66،67،68،69

تجزيه و تحليل

5،11،14،16،24،25،30

33،36،43،46،47،49

55،58،60

ترکيب

12،13،17،29

32،39

70

ارزيابي

10،15،18،27

 

 

 

حيطه هاي شناختي

فيزيک پيش

فيزيک پايه

دانش

72

 

فهميدن

71,73

91,93,101,103

به کاربستن

74,79,82,83

92,94,102

تجزيه و تحليل

75,76,77,81,85,87,90

95,96,97,99,104,109,110

ترکيب

78,80,84,88

100, 105, 106, 107, 108

ارزيابي

86,89

98

 

 

 

آزمون بعدي شما 19 اسفند يک ازمون ويژه براي جمع بندي نيمي از نيم سال دوم است. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 19 اسفند، 3 کار را در هفته دوم يعني از 13 اسفند تا 18 اسفند انجام دهيد

  1. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  2. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 5 اسفند دريافت کرده ايد، اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 5 اسفند پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

 

 

 

 

 

 

 

 

1-    بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

90%

13%

25 نفر

6

3

2

1

رياضي پايه

90%

11%

63 نفر

5

3

2

2

هندسه تحليلي

90%

16%

83 نفر

6

4

3

2

گسسته

90%

13%

113 نفر

6

4

3

2

هندسه 2

49%

8%

31 نفر

5

2

1

1

هندسه 1

47%

15%

46 نفر

6

4

3

2

رياضيات با معيار سه سال اخير

5

3

2

2

رياضيات با معيار کنکور 1390

5

3

2

2

در مجموع 70 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات براي دانش اموزان تراز بالا يک واحد دشوار و براي دانش آموزان تراز پايين متعادل و همانند کنکور سراسري سه سال اخير بود. همچنين سطح کليه  سوالات براي همه ترازها همانند کنکور سراسري 1390 بود.

 

 

 

2-    بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

90%

22%

43 نفر

7

5

3

2

فيزيک 3

58%

16%

39 نفر

6

4

3

2

فيزيک1

35%

18%

67 نفر

7

5

3

2

فيزيک  با معيار سه سال اخير

7

5

3

2

فيزيک  با معيار کنکور 1390

7

5

3

2

در مجموع سطح سوالات فيزيک براي همه تراز ها متعادل و همانند ميانگين کنکور سراسري سه سال اخير بود  اما در مقايسه با کنکور سراسري 1390 آزمون يک واحد ساده تر فقط براي ترازهاي بالا بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-    بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

90%

16%

138 نفر

6

4

3

2

شيمي 3

60%

30%

170 نفر

7

5

5

4

شيمي2

33%

16%

65 نفر

6

4

3

2

شيمي  با معيار سه سال اخير

6

4

3

2

شيمي  با معيار کنکور 1390

6

4

3

2

تدوين: محبوبه مولوي

مسوول توليد آزمون هاي پيش و سوم رياضي

 

 

 

 

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 5 اسفند سال چهارم رياضي

دانش‌آموزان عزيز، اين آزمون، دومين آزمون در پروژه‌ي پنجم يعني آغاز نيم‌سال دوم بود که در آن، پيشروي مباحث به همان صورت گذشته ادامه داشت. توجه داشته باشيد که در آزمون بعدي نيمي از مباحث نيم‌سال دو پيش‌دانشگاهي دوره خواهد شد و هم‌چنين مطالغه ي درس عربي 3 به پايان خواهد رسيد. اميدواريم جداول آماري زير به شما در برنامه‌ريزي براي تسلط روي درس‌ها ياري رساند. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: درس ادبيات کمي دشوار و درس زبان‌انگليسي براي تراز زير 6 هزار دشوار و ساير دروس متعادل ارزيابي مي‌شود.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 5 اسفند سال چهارم رياضي

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

 

 

 

 

 

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

4

5500

4

5

4

3

5000

4

4

3

3

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

8

6

7

6000

6

6

4

4

5500

4

4

3

3

5000

3

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در  آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 5 اسفند 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 5 اسفند سال چهارم رياضي


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل  شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

10

32

59

5

ادبيات و زبان‌فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌فارسي 3)

10

37

68

3

ادبيات فارسي 2 و زبان‌فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌فارسي 3)

10

 32

56

4

عربي 3

20

25

80

2

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

50

2038

4

دين و زندگي 3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

37

183

6

دين و زندگي 2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

36

69

4

زبان‌انگليسي

20

30

200

3


 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي «چهار درس در چهار کتاب» در آزمون 19 اسفند

زبان و ادبيات فارسي کنکور                      (کد کتاب: 5010)

زبان عربي کنکور   (کد کتاب: 5025)

دين و زندگي کنکور   (کد کتاب: 5005)

زبان‌انگليسي سال سوم و چهارم دبيرستان (کد کتاب: 5035)

تعداد  تست‌ها

1-  ادبيات پيش‌دانشگاهي: 865 تا 917

2- ادبيات 3: 1558 تا 1678

3- ادبيات 2: 3156 تا 3357

4- زبان فارسي 3: 2402 تا 2425 /

2436 تا 2518

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

130 تست

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

65 تست

1- دين و زندگي پيش‌دانشگاهي: 1527 تا 1608

2- دين و زندگي 3: 936 تا 1050

3- دين و زندگي 2: 308 تا 371

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

80 تست

1- سؤالات تأليفي: 1030 تا 1131 / 1207 تا 1216 / 1242 تا 1351 / 1417 تا 1426

2- سؤالات کنکور: 1132 تا 1206 / 1352 تا 1416

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

110تست

385

تست

 

 

 

 

 

منبع :