تحلیل آزمون 21بهمن- سوم ریاضی - دروس عمومی و اختصاصی

.

تحلیل آزمون 21بهمن- سوم ریاضی - دروس عمومی و اختصاصی
 

با سلام به دوستان رياضي‌دان

دوستان من، از اوايل بهمن نيم سال دوم آغاز شده و شما کم کم وارد دوران هدفمند تر و جدي تري در عرصه رقابت براي کنکور وارد مي شويد. شما بايد روي درس‌هاي خود توجه ويژه اي داشته باشيد تا آنها را خوب فرا گيريد چون ديگر فرصت جبران براي مرور اين درس ها کمتر پيش خواهد آمد پس بخوبي بر اين درس ها مسلط شويد تا آسوده خاطر شويد. همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد. آيا دوست داريد بدانيد که مباحث ازمون 21 بهمن از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

مثلثات

1.5 نمره

دايره

3 نمره

مجموعه ها

2نمره

جريان الکتريکي

1 نمره

ترموديناميک

1 نمره


توصيه مي کنم توجه ويژه‌لي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و سوالات نمونه وار و پرتکرار امتحانات سال هاي اخير داشته باشيد. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 5 اسفند، 3 کار را در هفته دوم يعني از 22 بهمن تا 4 اسفند انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 21 بهمن دريافت کرده ايد، آزمون 13 اسفند سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

از آنجا که ممکن است در بعضي از مدارس از برنامه ازمون هاي کانون عقب تر باشند از آزمون بعد در درس هاي اختصاصي سوال موازي قرار داده ايم.

تحليل و بررسي آزمون 21 بهمن سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

1- بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان

100%

14%

47 نفر

6

3

2

1

هندسه 2

100%

15%

119 نفر

7

4

2

2

جبرواحتمال

100%

13%

93 نفر

6

3

2

1

رياضيات با معيار سه سال اخير

6

3

2

1

رياضيات با معيار کنکور 1390

6

3

2

1

سطح سوالات همه دروس رياضي براي تراز بالا متعادل و در سطح کنکور سراسري اما براي کمتر از 7000 يک واحد دشوارتر بود.

2- بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3

100%

23%

33 نفر

7

5

4

2

سطح سوالات فيزيک 3 اين آزمون متعادل و شبيه سطح کنکور سراسري بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3

100%

30%

110 نفر

8

6

5

3

سوالات شيمي 3 اين آزمون متعادل بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تدوين: محبوبه مولوي

مسوول توليد آزمون هاي پيش و سوم رياضي

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 21 بهمن سال سوم رياضي

دانش‌آموزان عزيز،

اين آزمون، شروع پروژه‌ي پنجم يعني آغاز نيم‌سال دوم بود که در آن مطالعه‌ي مباحث نيم‌سال دوم شروع مي‌شد. در آزمون بعد هم روند پيشروي درس‌ها به همين صورت ادامه مي‌يابد. اميدواريم جداول آماري زير شما را در برنامه‌ريزي دقيق براي تسلط کامل به مباحث نيم‌سال دوم ياري نمايد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 21 بهمن سال سوم رياضي

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

 

 

 

 

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

6

7

6

7

6000

5

6

5

6

5500

4

5

4

5

5000

4

4

3

4

v درس ادبيات و زبان فارسي  متعادل بوده است

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

 

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

5

5000

4

4

4

4

v درس دين و زندگي براي تمام بازه ها بجز 7000 متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

 

 

 

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

7

7

8

6000

6

6

6

7

5500

5

5

5

6

5000

4

4

4

5

v درس زبان‌انگليسي براي تمام بازه ها متعادل بوده است (با توجه به مصوبه سال سوم)

 

 

 

 

 گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 21 بهمن سال سوم رياضي


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

ادبيات فارسي و زبان فارسي 3

20

45

43

8

دين و زندگي 3

20

42

177

8

زبان‌انگليسي 3

10

48

751

4

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي در آزمون 5 اسفند

کتاب آبي ادبيات و زبان فارسي 3

(کد کتاب: 5013)

کتاب آبي عربي 3 

(کد کتاب: 5023)

کتاب آبي زبان‌انگليسي 3  

(کد کتاب: 5033)

مجموع تعداد تست‌ها به‌جز

دين و زندگي 3

1- سؤالات ادبيات فارسي: 402 تا 540

2- سؤالات زبان فارسي: 358 تا 420

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

85 تست

سؤالات: 440 تا 514

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

75 تست

1- سؤالات تأليفي: 633 تا 694 / 720 تا 793 / 846 تا 906

2- سؤالات کنکور: 659 تا 719 / 794 تا 845

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري و آزاد کتاب آبي

10 تست

170 تست

 

منبع :