تحلیل آزمون 21 بهمن - چهارم دبیرستان - دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی

0

تحلیل آزمون 21 بهمن - چهارم دبیرستان - دروس عمومی و اختصاصی رشته ریاضی
   

 

با سلام به دوستان رياضي‌دان

از اوايل بهمن ماه مطالعه‌ي جدي درس هاي نيم سال دوم شتاب بيشتري در مدارس مي گيرد. بنابراين با اين هدف نيم سال دوم را آغاز کنيد که مطالعه درس هاي نيم سال دوم تمرکز بيشتري داشته باشيد. از آزمون 23 دي حدودا يک ماه است که از آزمون هاي پيش دانشگاهي فاصله گرفته ايد. بعد از پشت سر گذاشتن دوره ي امتحانات اکنون فرصت خوبي است که نيم سال دوم را شروع کنيم آزمون 21 بهمن اولين ازمون در نيم سال دوم است. همچنين از اين آزمون به بعد زوج درس هاي پايه جابجا مي شوند. بطور مثال اگر در نيم سال اول هندسه 1 را مطالعه کرده ايد از آزمون 21 بهمن به بعد بايد هندسه 2 را مطالعه نمائيد. درس هاي هندسه تحليلي و رياضيات گسسته هم چون نيم سال قبل با برنامه ي سالي واحدي پيشروي مي کنند و پاسخ‌گويي به هر دو درس اجباري است..

آيا شما از بودجه بندي مباحث آزموني که سپري کرديد يعني 21 بهمن در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

مشتق

2 تست از 55 سوال

تابع

2 تست

تابع

1 تست

مقاطع مخروطي

1 تست

استدلال، مجموعه ها

3 تست

آمار

2 تست

موج

1 تست از 45 سوال

ترموديناميک

3 تست 45 سوال

نورشناخت فيزيک1

2 تست

اسيدها و بازها

1 تست

واکنش هاي شيميايي و استوکيومتري

4 تست

ساختار اتم

3 تست

نظريه اعداد

1 تست

 

 

  1. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 5 اسفند، 4 کار را در هفته دوم يعني از 22 بهمن تا 4 اسفند انجام دهيد سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. از کتاب جمع بندي نيم سال اول کل مباحث نيم سال اول را در 10 ساعت دوره کنيد.
  4. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 21 بهمن دريافت کرده ايد، آزمون 13 اسفند سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 21 بهمن پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

 

 

 

 

1-    بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

98%

14%

96 نفر

5

3

2

2

رياضي پايه

98%

15%

43 نفر

6

3

2

1

هندسه تحليلي

98%

8%

66 نفر

5

3

2

1

گسسته

98%

10%

89 نفر

6

3

2

2

جبرواحتمال

66%

28%

151 نفر

8

6

4

3

آمار و مدل سازي

38%

16%

39 نفر

5

4

3

2

رياضيات با معيار سه سال اخير

6

3

3

2

رياضيات با معيار کنکور 1390

6

3

3

2

در مجموع 70 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات متعادل و همانند کنکور سراسري سه سال اخير بود. اما نسبت به کنکور سراسري 1390 يک واحد ساده تر بود.

اکنون يک توصيه درسي من به شما:

ديفرانسيل: مبحث مشتق (1)، تابع ضمني مشتق تابع معکوس، مشتق مراتب بالاتر، آهنگ تغيير، کميت وابسته. پايه و اساس اين مباحث را قبلا در حسابان مبحث مشتق خوانده ايد. مباحث اين آزمون شروع مباحث درس ديفرانسيل در نيم سال دوم مي باشد. اگرچه در ممکن است در کنکور سراسري بطور مستقيم سوالي از اين مبحث مطرح نشده باشد اما به اين معني نيست که موضوع اين مبحث از اهميت کمي برخوردار است زيرا در کنکور هاي سال هاي قبل اهميت اين موضوع آشکار است. از موضوعات اين بخش همانند آهنگ تغيير و مشتق ضمني و .. نيز به طور غير مستقيم بارها در سوالات مباحث ديگر در کنکورهاي سراسري سوال مطرح شده است.

 

 

 

 

 

2-    بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

98%

24%

165 نفر

7

5

4

3

فيزيک 3

65%

28%

73 نفر

8

6

4

3

فيزيک1

40%

22%

6 نفر

7

5

4

2

فيزيک با معيار سه سال اخير

7

5

4

3

فيزيک با معيار کنکور 1390

7

5

4

3

در مجموع سطح سوالات فيزيک براي تراز بالاي 6000 کاملا متعادل و همانند ميانگين کنکور سراسري سه سال اخير بود و براي دانش آمواز تراز کمتر از 6000 آزمون يک واحد ساده بود. همچنين نسبت به کنکور سراسري 1390 آزمون يک واحد ساده تر براي همه ترازها بود.

 

 

 

3-    بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

98%

24%

196 نفر

7

5

4

3

شيمي 3

56%

19%

79 نفر

6

4

3

2

شيمي2

47%

34%

305 نفر

8

6

5

4

شيمي با معيار سه سال اخير

7

5

4

3

شيمي با معيار کنکور 1390

7

5

4

3

سطح سوالات آزمون متعادل و شبيه سوالات کنکور سراسري سه سال اخير بود.

تدوين: محبوبه مولوي

مسوول توليد آزمون هاي پيش و سوم رياضي

بررسي و تحليل درس‌هاي عمومي در آزمون 21 بهمن سال چهارم رياضي

دانش‌آموزان عزيز، اين آزمون، شروع پروژه‌ي پنجم يعني آغاز نيم‌سال دوم بود که در آن مطالعه‌ي مباحث نيم‌سال دوم پبش‌دانشگاهي شروع مي‌شد. از اين آزمون دانش‌آموزان در درس‌هاي پايه بايد زوج کتاب‌هاي خود را جابه‌جا نمايند. در آزمون بعد هم روند پيشروي درس‌ها به همين صورت ادامه مي‌يابد. اميدواريم جداول آماري زير شما را در برنامه‌ريزي دقيق براي تسلط کامل به مباحث نيم‌سال دوم و درس‌هاي پايه ياري نمايد. در صورت پيشنهاد جهت بهتر شدن آزمون‌هاي عمومي در ساعات اداري با گروه آزمون عمومي (6463- 021 داخلي 210) تماس حاصل فرماييد.

ارزيابي کلي: آزمون 21 بهمن با توجه به ميانگين سه سال يک واحد دشوار ولي با توجه به کنکور 90 متعادل بوده است.

گزارش اول: سيستم دهدهي آزمون 21 بهمن سال چهارم رياضي

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس ادبيات و زبان ‌فارسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

6

7

6

6

6000

5

6

5

5

5500

4

5

4

4

5000

4

4

3

4

v درس ادبيات و زبان فارسي در کليه‌بازه ها يک واحد دشوار بوده اند.

 

 

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس عربي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

8

6

6

6000

6

6

4

3

5500

4

4

3

2

5000

3

3

2

2

 

v درس عربي در کليه‌بازه ها يک واحد دشوار بوده اند.

 

 

 

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس دين و زندگي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

6

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس دين و زندگي اين آزمون براي تراز 5000 يک واحد دشوار و براي ساير رده‌ها متعادل بوده است.

هر کدام از دانش‌آموزان در کنکورهاي سراسري چهار سال اخير از هر 10 سؤال به چند سؤال در درس زبان‌انگليسي پاسخ داده‌اند؟

ميانگين تراز دانش‌آموزان در آزمون‌هاي کانون

88

89

90

آزمون 21 بهمن 90

7000

7

7

7

7

6000

6

6

6

5

5500

5

5

5

4

5000

4

4

4

3

 

v درس زبان‌انگليسي براي کليه‌هاي بازه‌هاي ترازي دشوار بوده است.

 

 

 

 

 

گزارش دوم: تحليل آماري آزمون 21 بهمن سال چهارم رياضي


نام درس

تعداد سؤال

ميانگين درصد کل شرکت‌کنندگان

تعداد شرکت‌کنندگاني که به 100% سؤالات پاسخ صحيح داده‌اند

تعداد سؤالات دام‌دار (گزينه‌هاي غيرپاسخ که بيش از 10% پاسخ داده‌اند)

زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي

10

45

366

3

ادبيات و زبان‌فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات فارسي 2 و زبان‌فارسي 3)

10

38

16

4

ادبيات فارسي 2 و زبان‌فارسي 3

 (زوج کتاب با ادبيات و زبان‌فارسي 3)

10

27

5

4

عربي 3

20

30

14

3

دين و زندگي پيش‌دانشگاهي

10

42

845

4

دين و زندگي 3 (زوج کتاب با دين و زندگي 2)

10

35

134

2

دين و زندگي 2 (زوج کتاب با دين و زندگي 3)

10

32

39

6

زبان‌انگليسي

20

20

218

1

 


 

 

 

برنامه‌ي تمرين از کتاب آبي «چهار درس در چهار کتاب» در آزمون 5 اسفند

زبان و ادبيات فارسي کنکور                      (کد کتاب: 5010)

زبان عربي کنکور             (کد کتاب: 5025)

دين و زندگي کنکور                 (کد کتاب: 5005)

زبان‌انگليسي سال سوم و چهارم دبيرستان (کد کتاب: 5035)

تعداد تست‌ها

1- ادبيات پيش‌دانشگاهي: 711 تا 846

2- ادبيات 3: 1357 تا 1450 / 1467 تا 1557

3- ادبيات 2: 3039 تا 3091 / 3112 تا 3155

4- زبان فارسي 3:

 2260 تا 2401

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

175 تست

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

60 تست

1- دين و زندگي پيش‌دانشگاهي: 1581 تا 1608

2- دين و زندگي 3: 793 تا 935

3- دين و زندگي 2: 196 تا 307

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

95 تست

1- سؤالات تأليفي: 521 تا 489 / 1242 تا 1351 / 1417 تا 1431 / 2498 تا 2528
2- سؤالات کنکور: 522 تا 564 / 1352 تا 1416 / 2529 تا 2595

کليه‌ي تست‌هاي کنکور سراسري کتاب آبي

65 تست

395

تست

 

 

منبع :