تحلیل آزمون 7بهمن- سوم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 7بهمن- سوم ریاضی - دروس اختصاصی

 

با سلام به دوستان رياضي‌دان

آزمون 7 بهمن فرصت خوبي براي مرور و جمع بندي دروس نيم سال اول بود. شما توانستيد در اين آزمون يک ارزيابي شاخص در مورد عمل‌کرد خود بدست آورديد. آيا دوست داريد بدانيد که مباحث ازمون 7 بهمن از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

محاسبات جبري ، معادلات و نامعادلات ، تابع

8 نمره

استدلال، دايره

8 نمره

استدلال، مجموعه ها

8 نمره

ترموديناميک، الکتريسيته ساکن

9 نمره

واکنش ها و استوکيومتري، ترموديناميک

10.75 نمره

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 

از تاريخ 7 بهمن مطالعه‌ي جدي درس هاي نيم سال دوم شتاب بيشتري در مدارس مي گيرد.بنابراين با اين هدف نيم سال دوم را آغاز کنيد که مطالعه درس هاي نيم سال دوم تمرکز بيشتري داشتنمه باشيد. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 21 بهمن، 3 کار را در هفته دوم يعني از 7 بهمن تا 20 بهمن انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 7 بهمن دريافت کرده ايد، آزمون 29 بهمن سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 7 بهمن سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

1-     بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان

100%

17%

26 نفر

6

4

3

2

هندسه 2

100%

14%

78 نفر

6

3

2

2

جبرواحتمال

100%

19%

40 نفر

6

4

3

2

رياضيات با معيار سه سال اخير

6

4

3

2

رياضيات با معيار کنکور 1390

6

4

3

2

سطح سوالات در همه دروس رياضي متعادل و در سطح کنکور سراسري بود.

2-     بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3

100%

19%

19 نفر

7

5

3

2

سطح سوالات فيزيک 3 اين آزمون متعادل و در سطح کنکور سراسري بود.

3-     بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3

100%

29%

51 نفر

7

5

4

3

سوالات شيمي 3 اين آزمون براي تراز 5000 و 5500 استاندارد و براي تراز 6000 و 7000 يک واحد دشوارتر بود.

تدوين: محبوبه مولوي

مسوول توليد آزمون هاي پيش و سوم رياضي

منبع :