تحلیل آزمون 23 دی - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 23 دی - چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

پس از پايان امتحانات نيم سال اول معمولا مدت کوتاهي طول مي کشد تا کار مطالعه تدريجي مباحث نيم سال دوم سال چهارم به طور جدي آغاز شود بنابراين در اين فرصت موجود و طلايي براي مطالعه درس هاي پايه استفاده کنيد تا در آزمون 7 بهمن همانند آزمون 23 دي يک ارزيابي شاخص در مورد عمل‌کرد خود بدست آورديد. آيا شما از بودجه بندي مباحث آزموني که سپري کرديد يعني 23 دي در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

 

پيش دانشگاهي

ديفرانسيل

دستگاه اعداد، دنباله و سري، حدو پيوستگي و مشتق

3 تست

هندسه تحليلي

بردارها، خط و صفحه، مقاطع مخروطي

4 تست

گسسته

گراف ، نظريه اعداد

4 تست

فيزيک

حرکت شناسي، ديناميک، حرکت نوساني، موج هاي مکانيکي

13 تست

شيمي

سينيتيک شيميايي، تعادل شيميايي

5 تست

 

آزمون بعدي شما يعني 7 بهمن فرصت خوبي براي مرور و جمع بندي دروس پايه است. پس از پايان امتحانات با توجه به مطالعه‌ي گسترده‌اي که در طول فصل امتحانات توسط دانش‌آموزان انجام شده در تاريخ 7 بهمن ماه يک جمع‌بندي کامل از دروس پايه سال انجام مي‌شود. در اين آزمون به منظور تشويق شما به مطالعه و حل تست هاي کنکورهاي سال هاي گذشته در دروس رياضي پايه، فيزيک پايه و شيمي پايه،  10 سوال از کنکورسال هاي قبل آورده شده است که پاسخگويي به آنها اجباري است.

توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 7 بهمن، 4 کار را در هفته دوم يعني از 23 دي تا 6 بهمن انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. از کتاب جمع بندي پايه کل مباحث پايه را در 20 ساعت دوره کنيد.
  4. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 23 دي دريافت کرده ايد، آزمون 8 بهمن سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 23 دي پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. همانگونه که بارها در تحليل آزمون اطلاع داده ام معيار کانون در سطح دشواري سيتم دهدهي ميانگين سه سال اخير مي باشد. حال آنکه هم در کنکور سراسري 1390 و هم در کنکور سراسري 1389 سطح سوالات يک الي دو درجه دشوارتر نسبت به سال 1388 بوده اند.

در هر رده ترازي از هر 10 سوال به چند سوال ...؟؟؟

درس

معيار

7000

6000

5500

5000

رياضي

کنکور 90 

5

3

2

1

کنکور 89

5

3

2

1

کنکور 88

7

4

3

2

کانون

6

4

3

2

فيزيک

کنکور 90 

6

4

3

2

کنکور 89

6

4

3

2

کنکور 88

8

6

4

3

کانون

7

5

3

2

شيمي

کنکور 90 

7

6

5

4

کنکور 89

7

5

4

3

کنکور 88

7

5

4

3

کانون

7

5

4

3

لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

1-      بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

90%

15%

10 نفر

6

3

2

1

هندسه تحليلي

90%

11%

79 نفر

5

3

2

1

گسسته

90%

10%

45 نفر

5

3

2

1

رياضيات با معيار سه سال اخير

5

3

2

1

رياضيات با معيار کنکور 1390

5

3

2

1

ديفرانسيل: آزمون براي تراز 7000 آزمون استاندارد و براي ساير ترازها يک واحد دشوارتر بوده است. هندسه تحليلي براي همه ترازها استاندارد و در سطح سوالات کنکور سراسري 1390 بود اما نسبت به ميانگين سه سال اخير يک واحد دشوار بود. رياضيات گسسته نسبت به ميانگين سه سال اخير يک واحد دشوارتر ولي نسبت به کنکور سزاسري 1390 يک واحد ساده تر بود. در مجموع 50 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات متعادل و همانند کنکور سراسري 1390 بود.

2-      بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

90%

20%

25 نفر

7

5

3

2

سطح سوالات کاملا متعادل و استاندارد بود.

3-      بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

90%

29%

36 نفر

7

5

4

3


منبع :