تحلیل آزمون 23 دی - سوم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 23 دی - سوم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

اين آزمون يعني 23 دي به احتمال زياد پس از پايان امتحانات نيم سال اول شما برگزار مي شود. از آنجا که ممکن است شما روي مباحث انتهايي نيم سال اول تمرکز نکرده باشيد و در خلال مطالعه بخش هاي قبلي نيم سال اول اين مباحث مورد کم توجهي قرار گرفته باشند. شما بايد روي درس‌هاي خود توجه ويژه اي داشته باشيد تا آنها را خوب فرا گيريد چون ديگر فرصت جبران براي مرور اين درس ها کمتر پيش خواهد آمد پس بخوبي بر اين درس ها مسلط شويد تا آسوده خاطر شويد. همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد. آيا دوست داريد بدانيد که مباحث ازمون 23 دي از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

 

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

تابع

3 نمره

دايره

2 نمره

مجموعه ها

3 نمره

الکتريسيته ساکن

3 نمره

ترموديناميک

4.25 نمره

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

توصيه مي کنم توجه ويژه‌لي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و سوالات نمونه وار و پرتکرار امتحانات سال هاي اخير داشته باشيد. آزمون 7 بهمن زماني برگزار مي شود که احتمالا کلاس هاي نيم سال دوم در مدارس تشکيل شده و معلمان تدريس مطالب را آغاز کرده اند . ولي با توجه به لزوم تمرکز کافي و يادگيري عميق مباحث نيم سال اول آزمون 7 بهمن به جمع بندي کل مباحث نيم سال اول مي پردازد. همچنين به منظور تشو.يق دانش اموزان به مطالعه و حل تست هاي کنکورهاي سال هاي گذشته در آين ازمون در دروس حسابان، فيزيک و شيمي 10 سوال از کنکور سراسري سال هاي گذشته قرار داده ايم که پاسخ گويي به آنها اجباري است. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 7 بهمن، 3 کار را در هفته دوم يعني از 23 دي تا 6 بهمن انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 23 دي دريافت کرده ايد، آزمون 8 بهمن سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 23دي سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم. لازم به ذکر است که در جداول پايين براساس مصوب ميانگين سه سال اخير يا کنکور سراسري 1390، رنگ ها بر اين اساس بوده است:

آبي: مطابق و استاندارد، سبز: يک واحد دشوار براي تراز 6000 و 7000 و يا يک واحد ساده تر براي تراز 5500 و 5000 ، زرد : يک واحد دشوار براي تراز 5000 و 5500 و يا  يک واحد ساده براي تراز 6000 و 7000 قرمز: دو واحد ساده تر يا دشوارتر مشکي : بيشتر از دو واحد ساده تر يا دشوارتر

1-      بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان عادي

42%

9%

19 نفر

6

2

1

1

حسابان موازي

63%

9%

6 نفر

6

2

1

1

هندسه 2 عادي

64%

19%

43 نفر

6

4

3

2

هندسه2 موازي

40%

12%

11 نفر

5

3

2

1

جبرواحتمال

100%

18%

76 نفر

7

4

3

2

رياضيات با معيار سه سال اخير

6

3

2

1

رياضيات با معيار کنکور 1390

6

3

2

1

سطح سوالات همه دروس رياضي متعادل و در سطح کنکور سراسري بود.

2-      بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3عادي

60%

19%

7 نفر

7

4

3

2

فيزيک3موازي

46%

18%

6 نفر

7

5

3

2

سطح سوالات فيزيک 3 اين آزمون متعادل و در سطح کنکور سراسري بود.

3-      بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3عادي

60%

33%

41 نفر

8

6

5

4

شيمي3موازي

45%

29%

21 نفر

7

6

5

3

سوالات شيمي 3 اين آزمون براي تراز 5000 و 5500 يک واحد ساده تر و براي تراز 6000 و 7000 استاندارد بود.


منبع :