تحلیل آزمون 2 دی - سوم ریاضی- دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 2 دی - سوم ریاضی- دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

کم کم به امتحانات نيم سال اول نزديک مي شويم و شما بايد روي درس‌هاي خود توجه ويژه اي داشته باشيد تا آنها را خوب فرا گيريد چون ديگر فرصت جبران براي مرور اين درس ها کمتر پيش خواهد آمد پس بخوبي بر اين درس ها مسلط شويد تا آسوده خاطر شويد. همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور راسري دارد. آيا دوست دايد بداني که مباحث ازمون 2 دي از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

 

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

تابع

2 نمره

دايره

2 نمره

مجموعه ها

3.5 نمره

الکتريسيته ساکن

3 نمره

واکنش ها و استوکيومتري، ترموديناميک

3 نمره


اين آزمون يعني 23 دي درست پس از پايان امتحانات نيم سال اول شما برگزار مي شود. از آنجا که ممکن است شما روي مباحث انتهايي نيم سال اول تمرکز نکرده باشيد و در خلال مطالعه بخش هاي قبلي نيم سال اول اين مباحث مورد کم توجهي قرار گرفته باشند آزمون 23 دي را صرفا به مطالعه مباحث انتهايي دروس اختصاصي قرار داده ايم.

توصيه مي کنم توجه ويژه‌لي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و سوالات نمونه وار و پرتکرار امتحانات سال هاي اخير داشته باشيد. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 23 دي، 3 کار را در هفته دوم يعني از 2 دي تا 22 دي انجام دهيد:

  1. سوالاتي را که در کتاب خودآموزي نوشته ايد مرور نماييد حتي اگر به مبحث آزمون مربوط نباشد.
  2. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  3. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 2 دي دريافت کرده ايد، آزمون 24 دي سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

 

تحليل و بررسي آزمون 2دي سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-    بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان عادي

49%

18%

24 نفر

6

4

3

2

حسابان موازي

57%

16%

16 نفر

6

4

2

2

هندسه 2 عادي

53%

20%

54 نفر

6

4

3

2

هندسه2 موازي

53%

17%

29 نفر

6

4

3

2

جبرواحتمال

100%

18%

56 نفر

6

4

3

2

سطح سوالات همه دروس رياضي متعادل و در سطح کنکور سراسري بود.

2-   بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3عادي

71%

21%

28 نفر

7

4

3

2

فيزيک3موازي

37%

17%

8 نفر

7

5

3

2

سطح سوالات فيزيک 3 اين آزمون متعادل و در سطح کنکور سراسري بود.

3-   بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3عادي

64%

28%

42 نفر

7

5

4

3

شيمي3موازي

42%

16%

12 نفر

6

4

3

2

سوالات شيمي 3 اين آزمون براي تراز 5000 و 5500 يک واحد دشوار و براي تراز 6000 و 7000 دو واحد دشوارتر بود.

 

منبع :