تحلیل آزمون 4 آذر - سوم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 4 آذر - سوم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

اين آزمون يعني 4 آذر چهارمين آزمون شما است در همه دروس سوال موازي براي دانش اموزاني که برنامه آنها اندکي عقب تر است قرار داده ايم. همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد. آيا دوست دايد بداني که مباحث اين ازمون از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

محاسبات جبري، معادلات و نامعادلات، تابع

3 نمره

استدلال هندسه 2

4 نمره

استدلال جبرو احتمال

5.5 نمره

ترموديناميک

3.5 نمره

واکنش ها و استوکيومتري

3 نمره


توصيه مي کنم توجه ويژه‌لي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و سوالات نمونه وار و پرتکرار امتحانات سال هاي اخير داشته باشيد. آزمون بعدي شما يعني 18 آذر دوره پوششي مباحث نيم سال اول است و بهترين فرصت براي مرور مباحث قبلي است که به امتحانات شما کمک شاياني خواهد کرد. براي موفقيت در اين آزمون دو کار را در هفته دوم يعني از 4 آذر تا 17 آذر انجام دهيد:

از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

1.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 4 آذر دريافت کرده ايد، آزمون 19 آذر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 4 آذر سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-      بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان عادي

53%

13%

18 نفر

5

3

2

1

حسابان موازي

56%

11%

2 نفر

5

3

2

1

هندسه 2 عادي

62%

17%

38 نفر

6

3

2

2

هندسه2 موازي

46%

17%

12 نفر

5

3

3

2

جبرواحتمال

100%

20%

45 نفر

6

4

3

2

سطح سوالات حسابان يک واحد دشوارتر براي همه تراز ها بوده است. سطح سوالات هندسه 2 عادي براي دانش آموزان تراز 5500 و 6000 يک واحد دشوار تر و براي دانش آموزان تراز 5000 و 7000 متعادل بوده است همچنين سطح سوالات هندسه 2 موازي براي دانش آموزان تراز 5000 و 5500 متعادل و براي دانش آموزان تراز بالا يک واحد دشوارتر بوده است. سطح سوالات جبرواحتمال براي همه ترازها متعادل بود

2-      بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3عادي

72%

19%

16 نفر

7

4

3

2

فيزيک3موازي

36%

10%

3 نفر

6

4

2

1

سطح سوالات فيزيک 3 عادي براي همه تراز ها بجز تراز 6000 متعادل و براي تراز 6000 يک واحد دشوار و سطح سوالات فيزيک 3 موازي براي همه تراز ها يک واحد دشوارتر بوده است..

3-      بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3عادي

47%

19%

9 نفر

6

4

3

2

شيمي3موازي

61%

23%

13 نفر

7

5

4

3

سوالات شيمي 3 موازي براي تراز هاي پايين متعادل و براي تراز هاي بالا يک واحد دشوارتر بود و سطح سوالات شيمي عادي براي تراز پايين يک واحد دشوارتر و براي تراز بالا 2 واحد دشوارتر بوده است.

 

منبع :