تحلیل آزمون 20 آبان چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 20 آبان چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

اين هفته مقارن با امتحانات مستمر مدارس است و آزمون 20 آبان کمک خوبي براي دوره‌ي درس هاي نيم سال اول پيش دانشگاهي بود که اميدوارم با موفقيت آن را سپري کرده باشيد. آيا شما از بودجه بندي مباحث اين آزمون يعني 20 آبان در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

دستگاه اعداد دنباله و سري

1 تست

مثلثات

1 تست

مثلثات

- تست

بردارها

2 تست

دايره

1 تست

مساحت و فيثاغورس

1 تست

حرکت شناسي

4 تست

الکتريسيته ساکن

2 تست

نور و شناخت فيزيک 1

2 تست

سينيتيک شيميايي

3 تست

واکنش هاي شيميايي و استوکيومتري

2 تست

خواص تناوبي عنصرها

2 تست

گراف

2 تست

 

 

 

بايد يادآوري کنم که از آزمون 22 مهر به بعد بايد هم به هندسه تحليلي و هم به رياضيات گسسته به صورت اجباري پاسخ دهيد. آزمون بعدي شما يعني 4 آذر دوره ي دروس پايه است و فرصت خوبي براي مرور و جمع بندي دروس پايه شما خواهد بود. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 4 آذر، دو کار را در هفته دوم يعني از 21 آبان تا 3 آذر انجام دهيد:

1.       از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

2.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 20 آبان دريافت کرده ايد، آزمون 5 آذر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 20 آبان پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-      بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

88%

14%

12 نفر

6

3

2

1

رياضي پايه

88%

5%

30 نفر

4

2

1

1

هندسه تحليلي

88%

17%

151 نفر

7

5

3

2

گسسته

88%

16%

63 نفر

6

4

3

2

هندسه 2

34%

10%

20 نفر

6

3

2

1

هندسه 1

59%

20%

61 نفر

6

4

3

2

همانگونه که اعلام کرده بوديم در اين آزمون سطح سوالات ديفرانسيل براي دانش آموز تراز بالا متعادل اما براي دانش اموزات تراز کمتر از 6000 يک واحد دشوار تر بود. در درس رياضي پايه بدليل مبحث مثلثات سطح دشواري سوالات نسبت به ساير آزمون ها يک (براي تراز کمتر از 6000) الي 2 واحد (براي تراز بيشتر از 6000) دشوار تر بود.

سطح سوالات گسسته و هندسه 1 براي همه‌ي دانش آموزان متعادل و در حد کنکور سراسري بود. سطح سوالات هندسه تحليلي براي دانش آموزان تراز پايين متعادل اما يک واحد ساده تر براي دانش آموزان تراز بالا بود همچنين سطح سوالات هندسه 2 بدليل مبحث نسبتا سنگين دايره بجز براي دانش آموزان تراز بالا براي ساير ترازها يک واحد دشوارتر بود. در مجموع 70 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات تنها  1 واحد دشوارتر فقط براي دانش اموزان تراز 6000 و براي ساير دانش آموزان متعادل بود.

2-      بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

88%

19%

14 نفر

6

4

3

2

فيزيک 3

50%

16%

42 نفر

7

4

3

2

فيزيک1

41%

11%

14 نفر

6

3

2

1

در اين آزمون سطح سوالات فيزيک 1 يک واحد دشوارتر بود. سطح سوالات فيزيک پيش براي تراز بالاتر از 6000 يک واحد دشوارتر بود. سطح سوالات فيزيک 3 متعادل بود. در مجموع 30 سوال فيزيک که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات براي ترازهاي بالا يک واحد دشوارتر و براي ساير دانش آموزان که تراز کمتر از 6000 دارند  متعادل بود.

3-      بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

88%

33%

12 نفر

7

5

5

4

شيمي 3

30%

8%

12 نفر

4

3

2

2

شيمي2

62%

19%

87 نفر

6

4

3

2


سطح سوالات شيمي پيش براي تراز بالا متعادل اما براي ترازهاي پايين يک واحد ساده تر بود و سطح سوالات شيمي 3 يک الي 2 واحد دشوارتر از کنکور بود و سطح سوالات شيمي 2 يک واحد دشوارتر بود. در مجموع 30 سوال شيمي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات 1 واحد دشوارتر فقط براي دانش اموزان تراز 7000 و براي ساير دانش آموزان متعادل بود.

منبع :