تحلیل آزمون 20 آبان سوم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 20 آبان سوم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

اين هفته مقارن با امتحانات مستمر مدارس است و آزمون 20 آبان کمک خوبي براي دوره‌ي درس هاي نيم سال اول پيش دانشگاهي بود که اميدوارم با موفقيت آن را سپري کرده باشيد. اين آزمون يعني 20 آبان سومين آزمون شما است و بجز درس جبر و احتمال در همه دروس سوال موازي براي دانش اموزاني که برنامه آنها اندکي عقب تر است قرار داده ايم. همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد. آيا دوست دايد بداني که مباحث اين ازمون از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

محاسبات جبري، معادلات و نامعادلات

4 نمره

استدلال هندسه 2

2 نمره

استدلال جبرو احتمال

4.5 نمره

ترموديناميک

3 نمره

واکنش ها و استوکيومتري

3.5 نمره


توصيه مي کنم توجه ويژه‌لي نسبت به کتاب هاي دوسالانه و سوالات نمونه وار و پرتکرار امتحانات سال هاي اخير داشته باشيد. همچنين براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 4 آذر، دو کار را در هفته دوم يعني از 21 آبان تا 3 آذر انجام دهيد:

از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

1.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 20 آبان دريافت کرده ايد، آزمون 5 آذر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

 

تحليل و بررسي آزمون 20 آبان سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-      بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان عادي

49%

20%

20 نفر

7

4

3

2

حسابان موازي

60%

19%

15 نفر

7

4

3

2

هندسه 2 عادي

68%

23%

54 نفر

6

4

3

2

هندسه2 موازي

38%

12%

22 نفر

6

3

2

1

جبرواحتمال

100%

16%

42 نفر

6

3

2

1

سطح سوالات حسابان فقط براي دانش آموزان ترازهاي 7000 يک واحد ساده تر و براي ساير دانش آموزان متعادل بود. سطح سوالات هندسه عادي متعادل و سطح سوالات هندسه موازي و جبرواحتمال براي ترازهاي پايين يک واحد دشوارتر بود

 

2-      بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3عادي

69%

22%

9 نفر

7

4

3

2

فيزيک3موازي

38%

17%

2 نفر

7

4

3

2

سطح سوالات  کاملا استاندارد بود.

 

3-      بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3عادي

54%

32%

43 نفر

8

6

5

4

شيمي3موازي

54%

43%

121 نفر

9

7

6

5

سوالات آزمون اين هفته از سطح سوالات کنکور يک الي 2 واحد ساده تر بود.

منبع :کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی دهم
دهم رياضى     دبیر : ساسان اسماعیل پور