تحلیل آزمون 6 آبان چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 6 آبان چهارم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

آزمون 6 آبان که شما در آن شرکت کرديد دومين آزمون رسمي است که مطالعه‌ي درس هاي نيم سال اول و پايه را با هم شروع مي کنيد. شما بايد يک برنامه و زمان بندي دقيق و حساب شده داشته باشيد و مطالعه ي درس ها را جدي تر و منظم تر انجام دهيد تا بتوانيد اولا هم در برنامه درسي مدرسه خود پيشرفت داشته باشيد و دوما خودتان را براي کنکور آماده کنيد. اگر از همين آغاز يعني اولين آزمونتان گام هايتان را محکم برداريد مي توانيد مطمئن باشيد که به راحتي کنکور برايتان فقط يک آب خوردن است. به نظر من بهتر است در کتاب خودآموزي يا کلاسور ارزيابي تمام سوالهايي را که در اين آزمون نزده يا دچار دام آموزشي شده ايد وارد نمائيد.

آيا شما از بودجه بندي مباحث اين آزمون يعني 6 آبان در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

دستگاه اعداد دنباله

1 تست

محاسبات جبري

1 تست

الگو و دنباله

- تست

بردارها

-

استدلال هندسه 2

2 تست

استدلال هندسه 1

-

حرکت شناسي

3 تست

ترموديناميک

3 تست

نور و شناخت فيزيک 1

2 تست

سينيتيک شيميايي

2 تست

واکنش هاي شيميايي و استوکيومتري

2 تست

ساختار اتم

3 تست

گراف

1 تست

 

آناليز ترکيبي

 

اين آزمون يعني 6 آبان دومين آزمون براي شروع درس هاي نيم سال اول است و همچنين انتخاب صحيح زوج درس ها. ضمنا بايد يادآوري کنم که از آزمون 22 مهر به بعد بايد هم به هندسه تحليلي و هم به رياضيات گسسته به صورت اجباري پاسخ دهيد. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 20 آبان، دو کار را در هفته دوم يعني از 7 آبان تا 19 آبان انجام دهيد:

1.       از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

2.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 6 آبان دريافت کرده ايد، آزمون 21 آبان سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 6 آبان پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-      بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

89%

10%

8

5

2

2

1

رياضي پايه

89%

20%

68

6

3

3

2

هندسه تحليلي

89%

18%

90

6

4

3

2

گسسته

89%

13%

35

5

3

2

2

هندسه 2

32%

11%

22

6

3

2

2

هندسه 1

63%

16%

53

5

3

2

2

در اين آزمون سطح سوالات ديفرانسيل براي همه ترازها يک واحد دشوارتر از سطح سوالات کنکور سراسري بود.

سطح سوالات رياضي پايه، هندسه تحليلي و هندسه 2 براي همه ترازها استاندارد بود. سطح سوالات گسسته و هندسه 1 براي تراز بالاتر از 7000 يک واحد دشوارتر بود. در مجموع 70 سوال رياضي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات 1 واحد دشوارتر فقط براي دانش اموزان تراز بالا و براي ساير دانش آموزان متعادل بود.

 

 

2-      بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

89%

22%

92

8

5

4

2

فيزيک 3

45%

14%

23

6

3

2

2

فيزيک1

49%

20%

120

7

5

3

2

در اين آزمون سطح سوالات فيزيک 1 کاملا مطابق با سطح سوالات کنکور سراسري و متعادل بود. سطح سوالات فيزيک پيش براي تراز بالاتر از 7000 يک واحد ساده تر بود. سطح سوالات فيزيک 3 براي تراز هاي 6000 و 7000 يک واحد دشوارتر بود. در مجموع 30 سوال فيزيک که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات براي همه ترازها متعادل بود.

3-      بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

89%

22%

37

6

5

3

2

شيمي 3

27%

15%

35

6

4

3

2

شيمي2

66%

32%

97

7

5

5

4

در اين آزمون سطح سوالات کاملا مطابق با سطح سوالات کنکور سراسري و متعادل بود.

سطح سوالات شيمي 3 و شيمي پيش براي همه تراز ها يک واحد دشوارتر بود و سطح سوالات شيمي 2 براي تراز کمتر از 6000 يک واحد ساده تر بود.. در مجموع 30 سوال شيمي که دانش آموزان بايد به آن پاسخ مي دادند سطح سوالات 1 واحد دشوارتر فقط براي دانش اموزان تراز 7000 بود.

منبع :