چگونه فیزیک بخوانیم؟

پایه و اساس یادگیری هر درسی، ازجمله فیزیک، مبنی بر درک مطلب و فهم موضوعی است که مطالعه می­کنیم: این­که هر بخش از فیزیک بیانگر چه رویدادی است و چه کاربردهایی دارد.

چگونه فیزیک بخوانیم؟

1) یادگیری مفهومی

پایه و اساس یادگیری هر درسی، ازجمله فیزیک، مبنی بر درک مطلب و فهم موضوعی است که مطالعه می­کنیم: این­که هر بخش از فیزیک بیانگر چه رویدادی است و چه کاربردهایی دارد.

2) منطق روابط ریاضی و معادلات بر پایه­ی مفاهیم

وقتی مفهوم به‌درستی در ذهن جا بیفتد، آنگاه درک ریاضیات و معادلات فیزیکی ساده­تر خواهد بود و نیازی به حفظ کردن نیست.

مثلاً برای رابطه­ی تندی (سرعت)، وقتی درک کنیم جسمی که مسافت مشخصی را در زمان کمتری طی می­کند قطعاً سرعت بیشتری دارد و جسمی که در زمان معین مسافت بیشتری طی می­کند سرعت بیشتری دارد، می‌فهمیم که تندی (سرعت) هر جسم به دو عامل زمان و جابه­جایی بستگی دارد که با زمان رابطه­ی معکوس و با جا­به­جایی رابطه­ی مستقیم دارد.

3) حل مجدد چند مثال حل‌شده

با نگاه کردن و بررسی چند مثال حل‌شده، ذهن پلی بین مفاهیم و روابط ایجاد می­کند. به‌طوری‌که متوجه شویم با توجه به خواسته­ی مسئله باید از کدام معادله استفاده کرد تا به نتیجه­ی مطلوب رسید.

4) حل مسئله

حال که مفهوم و روابط را درک و چند مثال را بررسی کردیم، آماده­ایم برای حل مسئله.

توجه کنید که در هر مبحثی انواع مختلف سؤالات را حل کنید. گاهی سؤالات به گونه­های مختلفی طراحی می­شوند، اما روش حل مشترکی دارند.