تحلیل آزمون 6 آبان سوم ریاضی - دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 6 آبان سوم ریاضی - دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

آزمون 6 آبان که شما در آن شرکت کرديد دولين آزمون رسمي است که مطالعه‌ي درس هاي نيم سال اول و پايه را با هم شروع مي کنيد. شما بايد يک برنامه و زمان بندي دقيق و حساب شده داشته باشيد و مطالعه ي درس ها را جدي تر و منظم تر انجام دهيد تا بتوانيد در برنامه درسي مدرسه خود پيشرفت داشته باشيد چون همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد.

اگر از همين آغاز يعني اولين آزمونتان گام هايتان را محکم برداريد مي توانيد مطمئن باشيد که به راحتي در امتحانات نهايي موفق خواهيد شد و نتيجه خوبي بدست خواهيد آورد. به نظر من بهتر است در کتاب خودآموزي يا کلاسور ارزيابي تمام سوالهايي را که در اين آزمون نزده يا دچار دام آموزشي شده ايد وارد نمائيد.

آيا دوست دايد بداني که مباحث اين ازمون از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

محاسبات جبري، معادلات و نامعادلات

2 نمره

استدلال هندسه 2

1 نمره

استدلال جبرو احتمال

3 نمره

ترموديناميک

2 نمره

واکنش ها و استوکيومتري

1.5 نمره


اين آزمون يعني 6 آبان دومين آزمون براي شروع درس هاي نيم سال اول است و بجز درس جبر و احتمال در همه دروس سوال موازي براي دانش اموزاني که برنامه آنها اندکي عقب تر است قرار داده ايم. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 20 آبان، دو کار را در هفته دوم يعني از 6 آبان تا 19 آبان انجام دهيد:

از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

1.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 6 آبان دريافت کرده ايد، آزمون 21 آبان سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 6 آبان سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون را باهم بررسي مي کنيم.

1-      بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان عادي

56

14

8

6

3

2

1

حسابان موازي

55

14

6

6

3

2

1

هندسه 2 عادي

71

18

32

7

4

3

2

هندسه2 موازي

40

12

23

7

4

2

1

جبرواحتمال

100

7

9

4

2

1

1

سطح سوالات حسابان براي دانش آموزان ترازهاي کمتر از 5000 اندکي دشوار بود. سطح سوالات هندسه براي ترازهاي بالا اندکي ساده و سطح سوالات جبرواحتمال براي همه ترازها يک واحد دشوارتر بود..

2-      بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3عادي

71

24

8

8

5

4

2

فيزيک3موازي

41

20

1

7

5

3

2

سطح سوالات عادي براي دانش اموزان تراز بالا کمي ساده بود سطح سوالات موازي کاملا استاندارد بود.

3-      بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3عادي

75

44

154

9

7

6

5

شيمي3موازي

35

43

97

8

8

7

5

سوالات آزمون اين هفته از سطح سوالات کنکور ساده تر بود.

 

منبع :