تحلیل آزمون 22 مهر چهارم ریاضی- دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 22 مهر چهارم ریاضی- دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

کم کم به آخر ماه مهر نزديک مي شويم آزمون 22 مهر که شما در آن شرکت کرديد اولين آزمون رسمي است که مطالعه‌ي درس هاي نيم سال اول و پايه را با هم شروع مي کنيد. شما بايد يک برنامه و زمان بندي دقيق و حساب شده داشته باشيد و مطالعه ي درس ها را جدي تر و منظم تر انجام دهيد تا بتوانيد اولا هم در برنامه درسي مدرسه خود پيشرفت داشته باشيد و دوما خودتان را براي کنکور آماده کنيد. اگر از همين آغاز يعني اولين آزمونتان گام هايتان را محکم برداريد مي توانيد مطمئن باشيد که به راحتي کنکور برايتان فقط يک آب خوردن است. به نظر من بهتر است در کتاب خودآموزي يا کلاسور ارزيابي تمام سوالهايي را که در اين آزمون نزده يا دچار دام آموزشي شده ايد وارد نمائيد.

آيا شما از بودجه بندي مباحث اين آزمون يعني 22 مهر در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

دستگاه اعداد

1 تست

محاسبات جبري

-

الگو و دنباله

1 تست

بردارها

-

استدلال هندسه 2

2 تست

استدلال هندسه 1

-

حرکت شناسي

2 تست

ترموديناميک

3 تست

نور و شناخت فيزيک 1

2 تست

شيمي پيش

2 تست

واکنش هاي شيميايي و استوکيومتري

2 تست

ساختار اتم

3 تست

 

 

 

آناليز ترکيبي

 

اين آزمون يعني 22 مهر اولين آزمون براي شروع درس هاي نيم سال اول است و همچنين انتخاب صحيح زوج درس ها. ضمنا بايد يادآوري کنم که از اين آزمون بايد هم به هندسه تحليلي و هم به رياضيات گسسته به صورت اجباري پاسخ دهيد. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 6 آبان، دو کار را در هفته دوم يعني از 23 مهر تا 5 آبان انجام دهيد:

1.       از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

2.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 22 مهر دريافت کرده ايد، آزمون 7 آبان سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 22 مهر پيش رياضي

اکنون نتايج آزمون 22 مهر را باهم بررسي مي کنيم.

1-      بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

ديفرانسيل

89%

16%

15

4

4

3

2

رياضي پايه

89%

17%

35

6

4

3

2

هندسه تحليلي

89%

20%

233

7

5

3

2

گسسته

89%

10%

56

5

3

2

1

هندسه 2

31%

14%

25

6

4

3

2

هندسه 1

66%

24%

66

6

4

3

3

در اين آزمون سطح سوالات کاملا مطابق با سطح سوالات کنکور سراسري و متعادل بود.

 

2-      بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک پيش

89%

20%

41

7

4

3

2

فيزيک 3

47%

12%

14

6

4

2

1

فيزيک1

46%

17%

13

5

3

3

2

در اين آزمون سطح سوالات کاملا مطابق با سطح سوالات کنکور سراسري و متعادل بود.

 

3-      بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي پيش

89%

22%

78

6

4

3

2

شيمي 3

35%

18%

14

6

4

3

2

شيمي2

61%

32%

362

7

6

5

4

در اين آزمون سطح سوالات کاملا مطابق با سطح سوالات کنکور سراسري و متعادل بود.

 

منبع :