معجزه‌ی تلاش و زحمت

با تلاش و زحمت به‌آسانی می‌توان نقاط ضعف را پوشش داد و یادگیر‌ی ناقص را به کامل تبدیل کرد. خود را بشناس، به تلاشت ادامه بده، در طول مسیر ناامید نشو.

معجزه‌ی تلاش و زحمت

دانش‌آموز برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت درسی در وهله‌ی اول باید مهارت فراشناخت را در خود تقویت کند و بتواند به شناخت کافی از توانایی‌های درسی، شرایط محیطی و جسمی، ساعت مطالعه، میزان تشریحی و تستی خواندن درس‌ها، یادگیری‌های ناقص درسی و از همه مهم‌تر میزان تلاش و زحمت خود در راه رسیدن به موفقیت دست یابد.

دانش‌آموز می‌تواند برای رسیدن به مهارت فراشناخت با گفت‌وگو با پدر و مادر، معلم، دوستان و مشاوره‌ی حضوری با پشتیبان سریع‌تر به شناخت از خود برسد. دانش‌آموز باید بداند خودش رقیب خودش است. سپس متوجه نقاط ضعف و قوت آموزشی خود می‌شود و ذهنی شفاف و واضح در برخورد با مسائل درسی پیدا می‌کند  و درمی‌یابد که فقط تلاش و زحمت و پشتکار اوست که در ادامه‌ی مسیر موجب موفقیت و پیشرفت می‌شود.

تلاش و پشتکار باعث افزایش ساعت مفید مطالعه، عادت به صحیح درس خواندن و رقابت سالم و مؤثر با همتایان خواهد شد.

دانش‌آموز عزیز! با تلاش و زحمت به‌آسانی می‌توان نقاط ضعف را پوشش داد و یادگیر‌ی ناقص را به کامل تبدیل کرد. خود را بشناس، به تلاشت ادامه بده، در طول مسیر ناامید نشو. حتماً موفق خواهی شد.