تحلیل آزمون 22 مهر سوم ریاضی- دروس اختصاصی

.

تحلیل آزمون 22 مهر سوم ریاضی- دروس اختصاصی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

کم کم به آخر ماه مهر نزديک مي شويم آزمون 22 مهر که شما در آن شرکت کرديد اولين آزمون رسمي است که مطالعه‌ي درس هاي نيم سال اول و پايه را با هم شروع مي کنيد. شما بايد يک برنامه و زمان بندي دقيق و حساب شده داشته باشيد و مطالعه ي درس ها را جدي تر و منظم تر انجام دهيد تا بتوانيد در برنامه درسي مدرسه خود پيشرفت داشته باشيد چون همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد.

اگر از همين آغاز يعني اولين آزمونتان گام هايتان را محکم برداريد مي توانيد مطمئن باشيد که به راحتي در امتحانات نهاييموفق خواهيد شد و نتيجه خوبي بدست خواهيد آورد. به نظر من بهتر است در کتاب خودآموزي يا کلاسور ارزيابي تمام سوالهايي را که در اين آزمون نزده يا دچار دام آموزشي شده ايد وارد نمائيد.

آيا دوست دايد بداني که مباحث اين ازمون از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

محاسبات جبري، معادلات و نامعادلات

1.5 نمره

استدلال هندسه 2

1 نمره

ترموديناميک

1 نمره

واکنش ها و استوکيومتري

1 نمره


اين آزمون يعني 22 مهر اولين آزمون براي شروع درس هاي نيم سال اول است و بجز درس جبر و احتمال از همه دروس سوال داريم. يادآوري کنم که از آزمون 6آبان درس جبرواحتمال هم به برنامه اضافه مي شود ضمنا از سوالات موازي را نيز در برنامه خواهيم داشت تا اگر به هر دليلي از برنامه عقب افتاديد بتوانيد با برنامه موازي جلو برويد. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 6 آبان، دو کار را در هفته دوم يعني از 23 مهر تا 5 آبان انجام دهيد:

از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

1.       همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 22 مهر دريافت کرده ايد، آزمون 7 آبان سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 22 مهر سوم رياضي

اکنون نتايج آزمون 8 مهر را باهم بررسي مي کنيم.

1-      بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان

100

21

19

7

4

3

2

هندسه2

100

17

26

6

4

3

2

سطح سوالات حسابان براي دانش آموزان ترازهاي بيشتر از 7000 اندکي ساده بود. سطح سوالات هندسه متعادل و در حد کنکور سراسري بود.

2-      بررسي درس فيزيک سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3

100

17

3

6

4

3

2

سطح سوالات فيزيک کاملا متعادل بود.

3-      بررسي درس شيمي سوم رياضي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي 3

100

40

33

8

7

6

4

چون اين ازمون شامل مساله بود براي شما دوستان رياضي دان من آزمون اندکي آسان بود.

 

منبع :