تحلیل آزمون 8 مهر سوم ریاضی

.

تحلیل آزمون 8 مهر سوم ریاضی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

فصل تابستان هم به اتمام رسيد و با آغاز کار مدارس شما بايد يک برنامه و زمان بندي دقيق و حساب شده داشته باشيد و مطالعه ي درس ها را جدي تر و منظم تر انجام دهيد تا بتوانيد در برنامه درسي مدرسه خود پيشرفت داشته باشيد چون همانگونه که اطلاع داريد امتحانات شما به صورت نهايي برگزار مي شود و نمره شما تاثير بسزايي در سرنوشت شما يعني کنکور سراسري دارد. شما دوستان سال سومي من با شرکت در 6 آزمون تابستان توانستيد بهترين بهره را از اوقات فراغت خود ببريد شما بايد از خودتان راضي باشيد چون از ساير دوستانتان که در تابستان درس نخوانده اند پيشي گرفته ايد. آزمون 8 مهر يک آزمون تعيين سطح بود و ملاک خوبي براي ارزيابي شما. يعني بايد ببينيد که در کدام مباحث قوي و در کدام مباحث ضعيف هستيد. به نظر من بهتر است در کتاب خودآموزي يا کلاسور ارزيابي تمام سوالهايي را که در اين آزمون نزده يا دچار دام آموزشي شده ايد وارد نمائيد. آيا دوست دايد بداني که مباحث اين ازمون از چه بودجه بندي در امتحانان نهايي شما برخوردارند:

درس

بارم مباحث اين درس در امتحانان نهايي

حسابان

8 نمره

هندسه 2

8 نمره

جبرواحتمال

8 نمره

شيمي 3

75/10 نمره


آزمون بعدي شما يعني 22 مهر اولين آزمون براي شروع درس هاي نيم سال اول است و بجز درس جبر و احتمال از همه دروس سوال داريم. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 22 مهر، دو کار را در هفته دوم يعني از 16 تا 21 مهر انجام دهيد:

  1. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  2. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 8 مهر دريافت کرده ايد، آزمون 23 مهر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 25 شهريور سوم رياضي

درصد پاسخ‌گويي به درس‌هاي نگاه به اينده در اين آزمون به ترتيب: فيزيک3، 32%، حسابان 23%، شيمي3، 20%، هندسه2، 18% و جبر و احتمال 17% بود. نسبت به آزمون قبل در همه دروس نگاه به آينده افزايش درصد پاسخ‌گويي را داشته‌ايم که اين نشان دهنده جدي تر درس خواندن شما ست. اکنون نتايج آزمون 8 مهر را باهم بررسي مي کنيم.

1-     بررسي دروس رياضي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

2-      

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

رياضي2

100

23

34

6

4

4

2

حسابان

23

9

16

8

4

3

2

رياضي2

82

14

2

5

3

2

1

آمار

85

17

22

6

4

3

2

جبر

17

5

5

8

2

2

1

هندسه 1

88

21

18

6

4

3

2

هندسه2

18

5

2

6

3

2

1

سطح سوالات رياضي 2، آمار و مدل سازي و هندسه 1 کاملا متعادل بود. در اين آزمون سطح سوالات حسابان براي دانش آموزان ترازهاي بيشتر از 7000 کمي ساده بود. همچنين سطح سوالات دروس هندسه 2 تنها براي دانش آموزان تراز کمتر از 5000 کمي دشوار بود.

همچنين سوالات رياضي 2 موازي را براي متمايل شدن دانش آموزان براي پاسخگويي به درس حسابان دشوارتر در نظر گرفته بوديم.

1-     بررسي دروس فيزيک سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک2

100

21

61

8

5

4

2

فيزيک3

32

8

6

6

3

2

1

فيزيک2

72

9

5

5

2

1

1

سطح سوالات فيزيک 2 اجباري براي دانش آموزان تراز 5500 و 7000 کمي ساده و براي ساير دانش آموزان متعادل بود. سطح سوالات درس فيزيک 3 براي همه ي دانش آموزان کمي دشوار بود و سطح سوالات فيزيک 2 موازي را دشوارتر در نظر گرفتيم تا شما راغب به پيش خواني فيزيک 3 کنيم.

2-     بررسي دروس شيمي سوم رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي2

100

30

37

7

6

4

3

شيمي 3

20

6

3

7

3

3

2

شيمي2

84

15

19

6

4

3

2

سطح سوالات شيمي 2 عادي متعادل بود سوالات شيمي 3 براي همه ي دانش آموزان کمي دشوار و سطح سوالات شيمي 2 موازي را کمي دشوار در نظر گرفتيم تا شما راغب به پيش خواني شيمي 3 کنيم.

 

منبع :