تحلیل آزمون 8 مهر پیش ریاضی

.

تحلیل آزمون 8 مهر پیش ریاضی

با سلام به دوستان رياضي‌دان

فصل تابستان هم به اتمام رسيد و با آغاز کار مدارس شما بايد يک برنامه و زمان بندي دقيق و حساب شده داشته باشيد و مطالعه ي درس ها را جدي تر و منظم تر انجام دهيد تا بتوانيد اولا هم در برنامه درسي مدرسه خود پيشرفت داشته باشيد و دوما خودتان را براي کنکور آماده کنيد. شما دوستان کنکوري من با شرکت در 6 آزمون تابستان توانستيد بهترين بهره را از اوقات فراغت خود ببريد شما بايد از خودتان راضي باشيد چون از ساير دوستانتان که در تابستان درس نخوانده اند پيشي گرفته ايد. آزمون 8 مهر يک آزمون تعيين سطح بود و ملاک خوبي براي ارزيابي شما. يعني بايد ببينيد که در کدام مباحث قوي و در کدام مباحث ضعيف هستيد. به نظر من بهتر است در کتاب خودآموزي يا کلاسور ارزيابي تمام سوالهايي را که در اين آزمون نزده يا دچار دام آموزشي شده ايد وارد نمائيد.

آيا شما از بودجه بندي مباحث اين آزمون يعني 8 مهر در کنکور سراسري اطلاع داريد؟

بودجه در کنکور سراسري

پيش دانشگاهي

سال سوم

سال دوم

ديفرانسيل

5 تست

حسابان

8 تست

رياضي 2

4 تست

رياضيات گسسته

2 تست

جبر و احتمال

5 تست

هندسه 1

3 تست

هندسه تحليلي

3 تست

هندسه 2

5 تست

آمار و مدل سازي

2 تست

فيزيک پيش

8 تست

فيزيک 3

13 تست

فيزيک 2

6 تست

شيمي پيش

2 تست

شيمي 3

12 تست

شيمي 2

12 تست

آزمون بعدي شما يعني 22 مهر اولين آزمون براي شروع درس هاي نيم سال اول است و همچنين انتخاب صحيح زوج درس ها. ضمنا بايد يادآوري کنم که از اين آزمون بايد هم به هندسه تحليلي و هم به رياضيات گسسته به صورت اجباري پاسخ دهيد. توصيه مي کنم براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 22 مهر، دو کار را در هفته دوم يعني از 16 تا 21 مهر انجام دهيد:

  1. از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.
  2. همچنين در منزل با استفاده از CD و دفترچه آزمون غير حضوري که در 8 مهر دريافت کرده ايد، آزمون 23 مهر سال گذشته را اجرا کنيد تا ببينيد چه رتبه و ترازي کسب مي کنيد.

تحليل و بررسي آزمون 8 مهر پيش رياضي

در اين آزمون، درصد پاسخ‌گويي شما و دوستانتان به درس‌هاي نگاه به آينده به ترتيب: فيزيک پيش 37%، شيمي پيش 29%، گسسته 26%، ديفرانسيل 21%، هندسه تحليلي 19 % بود. نسبت به آزمون قبل در همه دروس نگاه به آينده گروه پيش افزايش درصد پاسخ‌گويي را داشته‌ايم که اين نشان دهنده جدي تر درس خواندن شما ست. اکنون نتايج آزمون 8 مهر را باهم بررسي مي کنيم.

1-     بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان

98

22

134

7

5

3

2

ديفرانسيل

21

11

7

6

4

3

2

رياضي 2

82

27

155

7

5

4

3

هندسه تحليلي

19

16

12

5

4

3

2

گسسته

26

19

38

7

5

4

3

جبر هندسه

98

15

76

6

3

2

2

آمارهندسه

61

18

67

7

4

3

2

در اين آزمون سطح سوالات رياضيات گسسته براي همه ي دانش اموزان اندکي ساده بود. و سطح دشواري سوالات حسابان براي دانش اموزان تراز بالا کمي ساده بود اما همين دانش اموزان قوي سطح سوالات هندسه تحليلي کمي برايشان دشوار بودکليه متعادل بود.

به علت تغيير کتاب درسي و اطلاع نداشتن عده‌ي زيادي از داوطلبان، درصد درس ديفرانسيل کاهش پيدا کرده است.

2-     بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

 

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3

98

17

92

7

4

 3

 2

فيزيک پيش

37

15

40

7

فيزيک2

68

9

15

 

سطح سوالات فيزيک3 و فيزيک پيش متعادل و فقط دانش آموزان تراز 6000 آزمون کمي برايشان دشوار بود. همچنين سوالات فيزيک 2 را براي متمايل شدن دانش آموزان براي پاسخگويي به درس فيزيک پيش دشوارتر از سطح سوالات کنکور سراسري در نظر گرفته بوديم.

 

3-     بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

     

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3

98

13

40

5

3

2

1

شيمي پيش

29

15

23

6

4

4

3

شيمي2

72

17

86

6

4

3

2

سطح سوالات شيمي پيش متعادل و فقط اندکي دشوار براي دانش اموزان تراز بالا بود و سطح سوالات درس شيمي 3 دشوارتر از سطح سوالات کنکور سراسري بود  همچنين سوالات شيمي 2 را براي متمايل شدن دانش آموزان براي پاسخگويي به درس شيمي پيش دشوارتر از سطح سوالات کنکور سراسري در نظر گرفته بوديم. 

منبع :