تحلیل آزمون های سوم و چهارم دبیرستان- رشته ریاضی 18 شهریور

در این بررسی علاوه بر تحلیل آزمون های سوم و چهارم دبیرستان رشته ریاضی ، توصیه هایی به دانش آموزان شده است .

تحلیل آزمون های سوم و چهارم دبیرستان- رشته ریاضی 18 شهریور

با سلام به دوستان رياضي‌دان، دانشمندان، استادان و مهندسين آينده نه چندان دور

 

توصيه ويژه من به شما: آزمون بعدي شما يعني 25 شهريور يک آزمون دوره اي خوب براي ارزيابي شما است: اولا نه در در قسمت نگاه به آينده و نه در قسمت نگاه به گذشته مبحث جديد نداريم و اين آزمون شامل تمام مباحثي است که از اول تابستان خوانده ايد، شما بخوبي فرصت داريد که در اين يک هفته مباحثي را که از اول تابستان خوانده ايد، دوره کنيد. پس اگر من جاي شما بودم تمام آزمون‌هاي کانون يعني از آزمون اول (7 مرداد) تا آزمون 4 تابستان (18 شهريور)، را يکبار ديگر مطالعه مي‌کردم و بويژه سوالاتي که نزد يا اشتباه پاسخ داده بودم مورد بررسي موشکافانه قرار مي دادم. توصيه مي کنم شما دوستان مشتاق و علاقمند رياضي دان، براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 25 شهريور، از کتاب اشتباهات متداول مباحث اين آزمون را در هر درس مورد مطالعه قرار دهيد.

تحليل و بررسي آزمون 18 شهريور پيش رياضي

در اين آزمون، درصد پاسخگويي شما و دوستانتان به درس‌هاي نگاه به آينده در به ترتيب: فيزيک پيش 29%، ديفرانسيل 22%، شيمي پيش 22%، گسسته 21%، هندسه تحليلي 16% بود. در اکثر دروس نگاه به آينده گروه پيش (ديفرانسيل، گسسته و فيزيک) افزايش درصد پاسخ‌گويي را نسبت به آزمون قبل داشته‌ايم. 

 

1-      بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

 

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

حسابان

99

17

81

6

4

3

2

ديفرانسيل

22

8

6

6

2

3

2

رياضي 2

81

24

95

6

4

3

2

هندسه تحليلي

16

28

40

8

6

5

4

گسسته

21

26

35

7

6

5

4

جبر هندسه

99

20

94

7

4

3

2

آمارهندسه

69

28

112

7

5

4

3

در اين آزمون سطح دشواري سوالات هندسه تحليلي و گسسته ساده بود.

به علت تغيير کتاب درسي و اطلاع نداشتن عده‌ي زيادي از داوطلبان، درصد درس ديفرانسيل کاهش پيدا کرده است.

 

2-      بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک3

99

29

372

8

6

5

3

فيزيک پيش

29

17

35

7

5

3

2

فيزيک2

72

25

204

8

5

3

2

سطح سوالات فيزيک پيش و فيزيک 2 متعادل و در سطح سوالات کنکور سراسري بود. در قسمت نگاه به گذشته نيز سطح سوالات فيزيک 3 ساده بود و تعداد سوالات دشوار در اين آزمون اندک بود.

 

3-      بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

پيش

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي3

99

23

92

7

5

3

2

شيمي پيش

22

14

14

6

4

3

2

شيمي2

80

27

219

7

5

4

3

سطح سوالات درس شيمي 2، متعادل و در سطح سوالات کنکور سراسري بود. سطح سوالات شيمي نسبتا دشوار بود.

 

تحليل و بررسي آزمون 18 شهريور سوم رياضي

درصد پاسخ‌گويي به درس‌هاي نگاه به اينده در اين آزمون به ترتيب: حسابان 22%، فيزيک3، 21%، شيمي3، 17%، هندسه2، 13% و جبر و احتمال 8% بود. توصيه مي کنم شما دوستان، براي موفقيت در آزمون بعدي يعني 25 شهريور، از کتاب اشتباهات متداول مبحث اين آزمون را مورد مطالعه قرار دهيد.

 

1-      بررسي دروس رياضي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي: 

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

رياضي2

100

15

12

5

3

2

1

حسابان

22

9

3

5

3

3

2

رياضي2 موازي

81

21

28

7

4

3

2

آمار

94

44

220

8

7

6

5

جبر

8

9

1

5

4

4

1

هندسه 1

91

26

40

7

5

4

3

هندسه2

13

5

1

6

3

2

1

 

 در دروس نگاه به آينده گروه سوم در درس‌هاي حسابان و جبرو احتمال افزايش درصد پاسخ‌گويي را نسبت به آزمون قبل داشته‌ايم. در اين آزمون سطح سوالات رياضي 2 بسته اجباري کمي دشوار بود. همچنين دروس هندسه 2 و جبر و احتمال از دروس نسبتا دشوار در اين آزمون بودند و سطح سوالات درس آمار ساده بود و تعداد سوالات دشوار  اندک بود.

 1-      بررسي دروس فيزيک پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي: 

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

فيزيک 2 عادي

100

34

33

8

6

5

3

فيزيک3

21

10

5

7

5

3

2

فيزيک2 موازي

81

19

35

7

4

3

1

سطح سوالات فيزيک 3 متعادل و در سطح سوالات کنکور سراسري بود. سطح سوالات درس فيزيک 2 اجباري ساده بود و تعداد سوالات دشوار اندک بود.

 2-      بررسي دروس شيمي پيش رياضي به تفکيک کتاب درسي:

سوم

درصد

تعداد افرادي که در اين آزمون 100 زده اند؟

دانش آموزان از هر 10 سوال به چند سوال پاسخ دادند؟

درس

شرکت کنندگان

ميانگين درس

7000

6000

5500

5000

شيمي2 عادي

100

33

67

8

6

5

4

شيمي 3

17

11

4

7

3

4

3

شيمي2 موازي

85

24

58

7

5

3

2

 

سطح سوالات شيمي 2 عادي نسبتا ساده بود سوالات شيمي 3 متعادل و فقط براي برخي از دانش آموزان تراز 6000 دشوار بود.

منبع :