رتبه قبولی رشته‌های مهندسی دردانشگاه‌های شهرهای بزرگ(کنکور 96)

رتبه قبولی رشته‌های مهندسی دردانشگاه‌های شهرهای بزرگ(کنکور 96) که براساس نتایج دانش آموزان کانونی مشخص شده است .

رتبه قبولی رشته‌های مهندسی دردانشگاه‌های شهرهای بزرگ(کنکور 96)


رتبه و اطلاعات قبولی رشته های مهندسی در دانشگاه های شهرهای بزرگ  که براساس نتایج دانش آموزان کانونی در کنکور 96 استخراج شده است را در ادامه مشاهده کنید.


چارك پايين رتبه قبولی های کانون : نمره چارك پايين مربوط به داوطلبي است كه در يك چهارم آخر قبول شدگان قرار دارد و نمره او تقريبا به آخرين و پايين ترين نمره فرد قبولي شباهت دارد و البته داده پرت هم نيست و تا حدود زيادي قابل قبول است براي مثال اگر در رشته اي 99 نفر قبولي كانون داشته باشيم نمره نفر 75 ام نمره چارك پايين استرتبه قبولی رشته‌های مهندسی دردانشگاه‌های شهرهای بزرگ(کنکور 96)

رتبه قبولی رشته‌های مهندسی دردانشگاه‌های شهرهای بزرگ(کنکور 96)


رتبه قبولی رشته‌های مهندسی دردانشگاه‌های شهرهای بزرگ(کنکور 96)
مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24