حیطه‌های شناختی بلوم دروس عمومی سال چهارم در آزم

.

حیطه‌های شناختی بلوم دروس عمومی  سال چهارم در  آزم

ابعاد فرآيند شناختي:

1- به‌ياد آوردن (دانش): وقتي هدف آموزش حفظ مطالب آموزش‌داده شده به‌همان صورت اوليه از سوي دانش‌آموز است، اين فرآيند به‌ياد آوردن (يادآوري) نام دارد.

2- فهميدن: وقتي گفته مي‌شود دانش‌آموزان مي‌فهمند که بتوانند از مواد شفاهي، کتبي، يا تصويري کسب معني کنند. فهميدن زماني صورت مي‌پذيرد که دانش‌آموز بتواند بين دانش تازه و دانش‌هاي قبلي خود ارتباط برقرار کند.

3- به‌کار بستن (کاربرد): به‌کار بستن يا کاربستن شامل استفاده از روش‌ها و روندها براي انجام تمرين‌ها يا حل کردن مسئله‌هاست، بنابراين به‌کاربستن بسيار وابسته به دانش روندي است.

4- تحليل کردن: طبقه تحليل کردن يا تحليل شامل شکستن مواد به بخش‌هاي تشکيل‌دهنده و تعيين چگونگي روابط ميان اجزا و ساخت کلي است.

5- ترکيب: در اين مرحله، يادگيرنده مي‌تواند عواملي را که در مرحله‌ي تحليل از هم‌ديگر تفکيک کرده بود به‌طريقي نو براي اخذ يک معني جديد و نوظهور با يک‌ديگر ترکيب کند، به‌عبارت ديگر، ترکيب مستلزم در هم‌آميختن دوباره‌ي قسمت‌هايي از تجارب گذشته با مطالب جديد و بازسازي آن به‌صورت يک کل تازه و نسبتاً انسجام‌يافته است.

6- قضاوت: قضاوت و ارزشيابي آخرين و عالي‌ترين مرحله‌ي شناخت است. اين مرحله شامل قضاوت درباره‌ي امور، اطلاعات و حتي روش‌هاي روبه‌رو شدن با مسائل است. درواقع، قضاوت نتيجه‌ي جريان شناخت است. در اين مرحله، فراگير ناچار به اخذ تصميم است و براي اجرا بايد به معيارهاي بارز و مشخصي به‌عنوان اساس کار توجه داشته باشد.

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

ادبيات و زبان فارسي

 

(مسئول درس:

الهام محمدي)

سطح اول (دانش)

1، 3، 4، 11، 13، 15، 21 و 26

8

مربوط به يادآوري است. يادآوري لغات و تاريخ ادبيات است.

سطح سوم (به‌کار بستن)

2، 5، 6، 12، 14، 16، 22، 25 و 27

9

به‌کار گرفتن املاي صحيح واژه در متن، تعيين آرايه‌هاي ابيات با توجه به قواعد کلي آن

سطح چهارم (تحليل)

7 تا 10، 17 تا 20، 23، 24 و 28 تا 30

13

تجزيه‌ي يک تعريف يا توصيف يا استدلال به اجزا و عناصر تشکيل‌دهنده‌ي آن است. سؤالات درک‌مطلب و مفهوم و برخي سؤالات زبان‌فارسي شامل اين حيطه مي‌شوند.

جمع تعداد

ــــ

30

ــــ

 


 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

عربي

 

(مسئول درس:

فاطمه منصورخاکي)

سطح دوم (فهميدن)

31 تا 38

8

در سؤالات ترجمه و تعريب برگرداندن جمله از زباني به زباني ديگر بدون اين‌که محتوا و معني آن تغيير کند. در سؤالات مفهوم و درک‌مطلب با دانستن ترجمه‌ها‌ي صحيح ارتباط معناي بين جملات را مي‌فهميم.

سطح سوم (به‌کار بستن)

42، 43 و 45 تا 50

8

با دانستن نکات قواعدي هر سؤال مي‌توان پاسخ صحيح را به‌دست آورد، يعني ابتدا قواعد را مي‌فهميم و آن را در جملات خاص به‌کار مي‌بريم.

سطح چهارم (تحليل)

39 تا 41

3

در سؤالات اعراب‌گذاري و تجزيه و ترکيب به شکافتن جزء جزء کلمات مي‌پردازيم و نقش‌هاي آن‌ها را در موقعيت‌هاي مختلف به‌دست مي‌آوريم.

سطح پنجم (ترکيب)

44

1

سؤالي که در آن دو يا چند مبحث مختلف مورد سؤال قرار گرفته است و با دانستن قواعد آن‌ها به جواب مورد نظر رسيد.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

دين و زندگي

 

(ويراستار:

 سينا خادم‌الحسيني)

 سطح اول (دانش)

53، 56، 57، 60 تا 63، 65، 67، 69، 74، 77، 78 و 80

14

در برگيرنده­ي سؤال­هايي است که آن­ها را عيناً کتاب مي­دانيم و دانش‌آموز بايد آن­ها را به ذهن بسپارد. جزئيات سخنان ائمه بعضي از اعداد، کتاب­هاي مربوط به دانشمندان ديني و  … از اين جمله­اند. اين سؤال­ها لزوماً سؤال­هاي ساده­اي نيستند.

سطح دوم (فهميدن)

51، 52، 54، 55، 58، 59، 66، 72 و 76

9

بيش­تر شامل سؤال­هاي مربوط به ترجمه، تفسير و پيام آيات مي­باشد و هم­چنين سؤال­هايي از متن که با درک صورت سؤال مي­توان به پاسخ رسيد.

سطح چهارم (تحليل)

64، 68، 70، 71، 73، 75 و 79

7

سؤالاتي که علاوه بر فهميدن آيه‌ها بايد به تناسب و ارتباط آن‌ها با ساير موضوعات يا آيه‌ها يا ابيات پي برد و يا با تحليل آيه، پيام‌هاي اصلي آن را دريافت.

جمع تعداد

ــــ

30

ــــ

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

زبان‌انگليسي

 

(مسئول درس:

زهره جوادي)

سطح دوم (فهميدن)

84 تا 90، 99 و 100

9

در سؤالات واژگان و Cloze Test با دانستن معني هر واژه بتوان آن واژه را در جملات جديد به‌کار برد.

سطح سوم (به‌کار بستن)

81 تا 83

3

در سؤالات مربوط به گرامر با دانستن نکته‌ي گرامري سؤال بتوان به پاسخ صحيح رسيد، يعني نکته‌ي گرامر را در ذهن به ياد آورد و در کاربردهاي جديد استفاده کرد.

سطح چهارم (تحليل)

91 تا 98

8

با خواندن متن درک‌مطلب بايد به مفهوم متن پي برد و با تجزيه و تحليل آن به سؤالات مربوط به متن پاسخ صحيح داد.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

تعداد

درصد از 100

کل درس‌هاي عمومي

دانش

22

22%

فهميدن

26

26%

به‌کار بستن

20

20%

تحليل

31

31%

ترکيب

1

1%

جمع تعداد

100

100%

 

منبع :