حیطه‌های شناختی بلوم در آزمون 5 اسفند - سال سوم - دروس عمومی

.

حیطه‌های شناختی بلوم در آزمون 5 اسفند - سال سوم - دروس  عمومی

کانون فرهنگي آموزش در راستاي بيش‌تر آشنا شدن دانش‌آموزان و پشتيبانان با فرآيند توليد آزمون‌ها در نظر دارد اطلاعات بررسي حيطه‌هاي شناختي سؤالات را از آزمون 5 اسفند بر روي سايت قرار دهد، اميدواريم از نظرات شما بهره‌مند گرديم.

ابعاد فرآيند شناختي:

1- به‌ياد آوردن (دانش): وقتي هدف آموزش حفظ مطالب آموزش‌داده شده به‌همان صورت اوليه از سوي دانش‌آموز است، اين فرآيند به‌ياد آوردن (يادآوري) نام دارد.

2- فهميدن: وقتي گفته مي‌شود دانش‌آموزان مي‌فهمند که بتوانند از مواد شفاهي، کتبي، يا تصويري کسب معني کنند. فهميدن زماني صورت مي‌پذيرد که دانش‌آموز بتواند بين دانش تازه و دانش‌هاي قبلي خود ارتباط برقرار کند.

3- به‌کار بستن (کاربرد): به‌کار بستن يا کاربستن شامل استفاده از روش‌ها و روندها براي انجام تمرين‌ها يا حل کردن مسئله‌هاست، بنابراين به‌کاربستن بسيار وابسته به دانش روندي است.

4- تحليل کردن: طبقه تحليل کردن يا تحليل شامل شکستن مواد به بخش‌هاي تشکيل‌دهنده و تعيين چگونگي روابط ميان اجزا و ساخت کلي است.

5- ترکيب: در اين مرحله، يادگيرنده مي‌تواند عواملي را که در مرحله‌ي تحليل از هم‌ديگر تفکيک کرده بود به‌طريقي نو براي اخذ يک معني جديد و نوظهور با يک‌ديگر ترکيب کند، به‌عبارت ديگر، ترکيب مستلزم در هم‌آميختن دوباره‌ي قسمت‌هايي از تجارب گذشته با مطالب جديد و بازسازي آن به‌صورت يک کل تازه و نسبتاً انسجام‌يافته است.

6- قضاوت: قضاوت و ارزشيابي آخرين و عالي‌ترين مرحله‌ي شناخت است. اين مرحله شامل قضاوت درباره‌ي امور، اطلاعات و حتي روش‌هاي روبه‌رو شدن با مسائل است. درواقع، قضاوت نتيجه‌ي جريان شناخت است. در اين مرحله، فراگير ناچار به اخذ تصميم است و براي اجرا بايد به معيارهاي بارز و مشخصي به‌عنوان اساس کار توجه داشته باشد.

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

ادبيات و زبان فارسي

 

(مسئول درس:

صالحه اخگري)

 سطح اول (دانش)

1، 3، 4، 10 و 20

5

چون مربوط به يادآوري و حفظ معني لغات، تاريخ ادبيات و مطالب متن درس است.

سطح سوم (به‌کار بستن)

2 و 5 تا 7

4

به‌کار گرفتن املاي صحيح واژه در متن، تعيين آرايه‌هاي ابيات با توجه به قواعد کاربردي

سطح چهارم (تحليل)

8، 9 و 11 تا 19

11

تجزيه‌ي تعريف، توصيف، مفاهيم به اجزاء و عناصر تشکيل‌دهنده‌ي آن است.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

عربي

 

(مسئول درس:

فاطمه منصورخاکي)

سطح دوم (فهميدن)

21 تا 27

7

در سؤالات ترجمه و تعريب برگرداندن جمله از زباني به زباني ديگر بدون اين‌که محتوا و معني آن تغيير کند. در سؤالات مفهوم و درک‌مطلب با دانستن ترجمه‌ها‌ي صحيح ارتباط معناي بين جملات را مي‌فهميم.

سطح سوم (به‌کار بستن)

31 تا 40

10

با دانستن نکات قواعدي هر سؤال مي‌توان پاسخ صحيح را به‌دست آورد، يعني ابتدا قواعد را مي‌فهميم و آن را در جملات خاص به‌کار مي‌بريم.

سطح چهارم (تحليل)

28 تا 30

3

در سؤالات اعراب‌گذاري و تجزيه و ترکيب به شکافتن جزء جزء کلمات مي‌پردازيم و نقش‌هاي آن‌ها را در موقعيت‌هاي مختلف به‌دست مي‌آوريم.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

دين و زندگي

 

(مسئول درس:

سکينه گلشني)

 سطح اول (دانش)

42، 44، 46، 47، 49، 51 و 56

7

در برگيرنده­ي سؤال­هايي است که آن­ها را عيناً کتاب مي­دانيم و دانش‌آموز بايد آن­ها را به ذهن بسپارد. جزئيات سخنان ائمه بعضي از اعداد، کتاب­هاي مربوط به دانشمندان ديني و  … از اين جمله­اند. اين سؤال­ها لزوماً سؤال­هاي ساده­اي نيستند.

سطح دوم (فهميدن)

41، 43، 45، 48، 50، 52 تا 55 و 57 تا 60

13

بيش­تر شامل سؤال­هاي مربوط به ترجمه، تفسير و پيام آيات مي­باشد و هم­چنين سؤال­هايي از متن که با تجزيه و تحليل و درک صورت سؤال مي­توان به پاسخ رسيد.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 


نام درس

حيطه‌هاي شناختي

شماره‌ي سؤال

تعداد

علت قرار گرفتن در حيطه‌‌ي شناختي

زبان‌انگليسي

 

(مسئول درس:

زهره جوادي)

سطح دوم (فهميدن)

64 تا 74، 79 و 80

13

در سؤالات واژگان و Cloze Test با دانستن معني هر واژه بتوان آن واژه را در جملات جديد به‌کار برد.

سطح سوم (به‌کار بستن)

61 تا 63

3

در سؤالات مربوط به گرامر با دانستن نکته‌ي گرامري سؤال بتوان به پاسخ صحيح رسيد، يعني نکته‌ي گرامر را در ذهن به ياد آورد و در کاربردهاي جديد استفاده کرد.

سطح چهارم (تحليل)

75 تا 78

4

با خواندن متن درک‌مطلب بايد به مفهوم متن پي برد و با تجزيه و تحليل آن به سؤالات مربوط به متن پاسخ صحيح داد.

جمع تعداد

ــــ

20

ــــ

 

نام درس

حيطه‌هاي شناختي

تعداد

درصد از 100

کل درس‌هاي عمومي

دانش

12

15%

فهميدن

33

41%

به‌کار بستن

17

21%

تحليل

18

23%

جمع تعداد

80

100%

 

منبع :