نکات ریاضی (عبارت‌های گویا)

عبارت‌های گویاکسر هایی که صورت ومخرج آنها چند جمله ای باشد

نکات ریاضی (عبارت‌های گویا)

کسرهایی را که صورت ومخرج آنها چند جمله ای باشند عبارت های گویا می نامند0

مقدار یک عبارت گویا وقتی با معنا است که مخرجش صفر نباشد یعنی در حالتی که مخرج یک عبارت گویا صفر شودمقدار عبارت گویا تعریف نشده است0

برای ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا باید صورت ومخرج آن را تجزیه کنیم سپس با خط کشیدن روی عوامل مشترک از صورت ومخرج کسر عبارت گویا ساده میشود0(عامل مشترکی که از صورت ومخرج کسر خط میزنیم باید مخالف صفر باشد)0

برای جمع وتفریق عبارت های گویا باید مخرج مشترک گیری کنیم

برای پیدا کردن کوچک ترین مضرب مشترک دوجمله    ابتداهریک ازچند جمله ای ها را تجزیه میکنیم سپس حاصل ضرب عبارت های مشترک با بزرگ ترین توان در عبارت های غیر مشترک را به دست می آوریم 0برای جمع یا تفریق دو عبارت گویا عبارت به دست آمده را مخرج مشترک دو کسر تعریف میکنیم0

پیشنهاد میشود دانش آموزگان گرامی برای تسلط بیشتر در درس ریاضی ابتدا کتاب را به خوبی مطالعه کنند وتمرین ها وکاردرکلاس ها را به طور کامل حل کنند ویک روز قبل از آزمون فرمول هارا مرور کنند0(کیمیا خادمیان)مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24