نکات درس جامعه شناسی 1

نکات مهم و کاربردی برای سوالات درس جامعه شناسی 1 در آزمون 5 آبان

نکات درس جامعه شناسی 1

نکات مهم آزمون پنجم آبان

جامعه شناسی 1

این درس در این آزمون از دروس 1 و 2 خواهد بود.

.در درس اول بعضی مفاهیم پایه مانند کنش و ویژگی ها و انواع آن و تفاوت های آن مطرح شده است

.این مفاهیم با مثال های مناسبی در کتاب درسی آورده شده اند و برای هر ویژگی مصداقی آورده شده

بیشتر سوال های مطرح شده از 2 درس اول این کتاب در آزمون های سراسری و کانون سال های گذشته هم از این قاعده مستثنی نبوده اند و سوالات از مثال های هر یک طرح شده اندبرای جواب دادن کامل به این سوالات باید مفاهیم را کاملا و عمیق مطالعه کرده باشید

چون این کتاب با کتاب سال های گذشته تفاوت چندانی نکرده است شما میتوانید از بانک سوالات کنکور های سال های گذشته و آزمون های سال های قبل کمک بگیرید

همچنین برخی سوالات از این 2 درس به صورت استدلالی طرح میشوند که شما باید از مطالب سوال استفاده کرده و گزینه ی مناسب را انتخاب کنید

همچنین دانستن تفاوت های کنش ها و ویژگی های هر یک و تفاوت مثال های آنان و پیامد های ارادی و غیر ارادی نیز لازم است.

درس 2 هم تعریفاتی مثل ارزش-هنجار-پدیده و... را داراست که مستلزم مطاله ی مفهومی و دقیق میباشد.

در آخر زدن تست های مربوط به مصداق ها و مثال ها را فراموش نکنید.

نویسنده:مهرزاد صحبتی