معمای هوش: مقایسه مساحت‌های رنگی

دو مربع مساوی داریم. هر کدام از این مربع‌ها رابه مربع‌های کوچکتری تقسیم و تعدادی از آنها را رنگ کرده ایم.آیا می‌توانید بگویید مساحت بخش رنگی در کدام مربع بیشتر است؟ آ

معمای هوش: مقایسه مساحت‌های رنگی

سطح سوال: ساده

معمای هوش: مقایسه مساحت‌های رنگی


دو مربع مساوی داریم. هر کدام از این مربع ها رابه مربع های کوچکتری تقسیم و تعدادی از آنها 

را رنگ کرده ایم.

آیا می توانید بگویید مساحت بخش رنگی در کدام مربع بیشتر است؟ آیا می توانید برای پاسخ

 خود دلیل هم بیاورید؟


پاسخ معمای هوش: مقایسه مساحت های رنگی( سطح معما ساده)

مساحت قسمت آبی رنگ بیشتر است

طبق صورت سوال، مساحت دو مربع برابر است. با فرض اینکه مساحت هر دو را واحد بگیریم خواهیم داشت

مساحت بخش آبی رنگ: پنج قسمت از نُه قسمت که برابر 0.56 خواهد بود.

مساحت بخش سبز رنگ: سیزده قسمت از بیست و پنج قسمت  که برابر 0.52 خواهد بودمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
کیهان، زادگاه الفبای هستی از شیمی دهم
دهم رياضى     دبیر : ساسان اسماعیل پور