معمای هوش: مقایسه مساحت‌های رنگی

دو مربع مساوی داریم. هر کدام از این مربع‌ها رابه مربع‌های کوچکتری تقسیم و تعدادی از آنها را رنگ کرده ایم.آیا می‌توانید بگویید مساحت بخش رنگی در کدام مربع بیشتر است؟ آ

معمای هوش: مقایسه مساحت‌های رنگی

سطح سوال: ساده

معمای هوش: مقایسه مساحت‌های رنگی


دو مربع مساوی داریم. هر کدام از این مربع ها رابه مربع های کوچکتری تقسیم و تعدادی از آنها 

را رنگ کرده ایم.

آیا می توانید بگویید مساحت بخش رنگی در کدام مربع بیشتر است؟ آیا می توانید برای پاسخ

 خود دلیل هم بیاورید؟


پاسخ معمای هوش: مقایسه مساحت های رنگی( سطح معما ساده)

مساحت قسمت آبی رنگ بیشتر است

طبق صورت سوال، مساحت دو مربع برابر است. با فرض اینکه مساحت هر دو را واحد بگیریم خواهیم داشت

مساحت بخش آبی رنگ: پنج قسمت از نُه قسمت که برابر 0.56 خواهد بود.

مساحت بخش سبز رنگ: سیزده قسمت از بیست و پنج قسمت  که برابر 0.52 خواهد بودپاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب