یک تمرین تمرکز

بالا بردی کیفیت (تمرکز و میزان ادراک) مطالعه بسیار آسان‌تر و به صرفه‌تر از بالا بردن کمیت (ساعات مطالعه) مطالعه است.

یک تمرین تمرکز

بالا بردن کیفیت (تمرکز و میزان ادراک) مطالعه بسیار آسان تر و به صرفه تر از بالا بردن کمیت (ساعات مطالعه) مطالعه است.

چگونه میتوانیم تمرکز خود را بالا ببریم؟

با یک تمرین بسیار ساده

در اتاقی که نشسته اید قطعا صداهایی از اطراف به گوش میرسد. صدای صحبت کردن اعضای خانواده با تلفن، ماشین ها در خیابان یا تیک تاک ساعت. برخی صدا ها بلندتر و برخی آرام تر و شندیدنشان دشوارتر است.

چشمان خود را بسته و سعی کنید تنها بلند ترین صدا را بشنوید، فقط و فقط بلندترین صدا. مثلا صدای بوق ممتد ماشین ها در خیابان. تا اینجای کار بسیار آسان است.

در مرحله بعد سعی کنید صدای آرام تر را فقط بشنوید.

به همین ترتیب هر بار مرحله تمرین را با توجه به سطح مهارت خود یک مرحله به پیش ببرید. تا جاییکه در نهایت فقط صدای تیک تاک ساعت را از پس تمامی شلوغی ها بشنوید.

فقط صدای ساعت

دقت کنید این مهارت طی یکروز بدست نمی آید. با تمرین و ممارست هر روز میتوانید بهتر از دیروز باشید.

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
انواع و شرایط تعریف از منطق دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : محمود فخوری