نحوه گزینش چندبرابرظرفیت رشته‌‌‌های نیمه متمرکز کنکور 96

اطلاعیــه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام اسامـی معرفی‌‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌‌های مختلف تحصیلـی نیمه‌‌متمرکز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

نحوه گزینش  چندبرابرظرفیت رشته‌‌‌های نیمه متمرکز کنکور 96

 اطلاعيــه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌كشور درباره اعلام اسامـي‌ معرفي‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي نيمه‌‌متمركز دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي در آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۶

ضمن آرزوي موفقيت‌‌ براي داوطلبان‌‌ گرامي‌، بدين‌‌وسيله‌ نظر معرفي‌‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت رشته‌‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلـي نيمه‌‌متمركز دانشگاهها  و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي، رشته آموزش علوم ورزشي پرديس‌هاي دانشگاههاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجائي تهران و رشته‌هاي تحصيلي مقطع كارداني گروه آموزش پزشكي در مرحلـه پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصيلي را به‌ منظور شركت‌ در مراحل ‌مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي، به‌ نكات زير معطوف‌ مي‌دارد:
الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزينش‌ رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز، معرفي‌شدگان‌ هر يك‌ از كدرشته‌هاي‌ نيمه‌‌‌متمركز تا چند برابر ظرفيت‌ در هر كد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ كل‌ از بين‌ كليه داوطلباني‌ كه‌ كدرشته‌ يا رشته‌هاي‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند، استخراج‌ و اسامي‌ آنان‌ در هر رشته‌ درج‌ گرديده‌ است.
ب) نحوه گزينش معرفي‌شدگان‌ چندبرابرظرفيت و ساير ضوابط رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز در دفترچه‌ شماره‌ ۲ راهنماي‌ انتخاب رشته‌هاي تحصيلي درج‌ گرديده‌ است ‌و داوطلباني‌ كه‌ در هر يك‌ از كد رشته‌هاي‌ متمركز انتخابي‌ قبل‌ از كد رشته‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز پذيرفته‌شده‌‌اند، در رديف‌ واجدين‌ شرايط رشته‌هاي‌ نيمه‌متمركز قرار نگرفته‌‌اند.
ج) در زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال۱۳۹۶، محدوديتي براي انتخاب رشته‌هاي نيمه‌متمركز، از نظر تعداد كد رشته وجود نداشته و داوطلبان مي‌توانستند در صورت تمايل، كد رشته‌هاي نيمه‌متمركز مورد نظر خود را كه واجد شرايط و ضوابط آن باشند انتخاب نمايند. بديهي است با توجه به ضوابط و كسب حد نصاب نمره علمي لازم، هر داوطلب در هر دوره از هر گروه آزمايشي (۱ و يا ۲ گروه آزمايشي)، حداكثر در ۲ كد رشته نيمه‌متمركز با توجه به اولويت‌هاي انتخابي براي انجام آزمون عملي، مصاحبه و يا معاينه از سوي سازمان معرفي مي‌گردد.
د) معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه‌متمركز نيازي به انتخاب رشته مجدد ندارند. اين داوطلبان براساس اولويت بندي رشته‌هاي خود در فرم انتخاب رشته گزينش خواهند شد. فقط لازم است در مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش و يا آزمون عملي (مثل رشته علوم ورزشي، مربيگري ورزشي و آموزش تربيت بدني) شركت نمايند.
ه‍) پذيرفته‌شدگان رشته‌هاي متمركز آزمون سراسري سال ۹۶ توجه داشته‌ باشند، چنانچه‌ در رديف ‌معرفي‌شدگان ‌چند برابر ظرفيت هر يك ‌از رشته‌‌هاي‌ نيمه‌‌متمركز قرار گرفته‌اند، در صورتيكه براي‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاينه و يا آزمون عملي رشته‌ و يا رشته‌‌هاي‌ نيمه‌متمركز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو شده و مي‌بايست در رشته قبولي نيمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل نمايند. بديهي است  امكان بازگشت و ادامه تحصيل اين دسته از پذيرفته‌شدگان در رشته قبولي متمركز ميسر نمي‌باشد.
و) كليه معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت مي‌بايست قبل از مراجعه به موسسه ذيربط، براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش حتماً به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل مصاحبه مراجعه نمايند.
ز) اسامي پذيرفته‌شدگان نهائي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش و پس از گزينش علمي نهايي در نيمه اول بهمن ماه سال جاري فقط از طريق پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.

«برنامه زمان و مكان مراجعه معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت رشته‌هاي ‌مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز‌ »
۱– معرفي‌شدگان كدرشته­ هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم‌ورزشي و مربيگري ورزشي دوره‌هاي روزانه، شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش  عالي و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيانطبق مصوبه كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت هر يك از كد رشته­هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم‌ورزشي و مربيگري ورزشي دوره‌هاي روزانه، شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان در سايت سازمان اعلام شده است در صورت تمایل برای شرکت در سایر مراحل (آزمون عملی) مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ (دويست هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، همزمان با اعلام نتايج معرفي‌شدگان از تاريخ ۹۶/۰۷/۲۴ لغايت ۹۶/۰۷/۳۰ با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند. لازم به توضيح است كليه داوطلباني كه در رشته تحصيلي نيمه‌متمركز علوم ورزشي و مربيگري ورزشي دوره‌هاي‌ روزانه‌، شبانه‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ و يا رشته آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه‌ فرهنگيان در رديف معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت قرار گرفته‌اند، فقط مي‌بايست يكبار هزينه مذكور را پرداخت نمايند.همچنين داوطلبان ضرورت دارد براي اطلاع از زمان و محل برگزاري آزمون عملي، محل اخذ گواهي سلامت كامل جسم و روان و ميزان هزينه اخذ اين گواهي، به اطلاعيه‌اي كه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۵ در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و همچنين نشريه پيك سنجش منتشر مي‌گردد مراجعه نمايند.
تذكر ۱: داوطلبان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت رشته­هاي تحصيلي نيمه‌متمركز علوم‌ورزشي و مربيگري ورزشي دوره‌هاي روزانه، شبانه  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و آموزش تربيت‌بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان توجه داشته باشند در صورت عدم پرداخت هزينه آزمون عملي ، براي آنان كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. بديهي است نداشتن كارت ورود به جلسه آزمون عملي موجب‌ حذف‌ آنان‌ از آزمون عملي و گزينش نهايي خواهد شد.
تذكر ۲: كليه معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌هاي نيمه‌متمركز آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت  آموزش وپرورش علاوه بر موضوع بند (ه‍) اين اطلاعيه مي‌بايستي طبق اطلاعيه‌اي كه در نيمه دوم آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت نمايند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي‌گردد، به عبارتي كليه داوطلبان معرفي شده دانشگاه فرهنگيان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده، تا درگزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي‌گردد، باشند.
۲- معرفي‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (كد ۲۷۱۱۱۱) ‌دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) – بورسيه ارتش جمهموري اسلامي ايرانطبق مصوبه كليه داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شده چند برابر ظرفيت ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصيلي موسيقي نظامي (كد ۲۷۱۱۱۱) اعلام شده است در صورت تمایل برای شرکت در سایر مراحل (آزمون عملی و گزینش نهایی) مي‌بايست نسبت به پرداخت مبلغ ۲۵۰،۰۰۰ (دويست و پنجاه هزار) ريال بابت هزينه آزمون عملي به صورت اينترنتي به وسيله كارت‌هاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونيكي آنها فعال مي‌باشد، همزمان با اعلام نتايج معرفي‌شدگان از تاريخ ۹۶/۰۷/۲۴ لغايت ۹۶/۰۷/۳۰ با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور اقدام نمايند. ضمناً داوطلبان ضرورت دارد براي اطلاع از زمان و محل برگزاري آزمون عملي، به اطلاعيه‌اي كه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۵ در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و همچنين نشريه پيك سنجش منتشر مي‌گردد مراجعه نمايند.
تذكرخيلي مهم: با توجه به اينكه اين رشته‌محل داراي بورسيه ارتش جمهوري اسلامي مي‌باشد معرفي شدگان علاوه بر انجام آزمون عملي، مي‌بايست براي شركت در مراحل گزينش و جدول برنامه زمان‌بندي مربوط، طبق توضيحات بند ۱۱۱ اين اطلاعيه اقدام نمايند. لازم به تاكيد است درصورتي كه داوطلبي در هر كدام از مراحل فوق (آزمون عملي و مراحل گزينش) شركت ننمايد از گزينش نهايي حذف خواهد شد.
۳- معرفي‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ ‌‌‌‌تحصيلي مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر، مهندسي مكانيك (كدهاي ۲۷۵۳۱ تا  ۲۷۵۳۳۳) دوره مشترك ‌دانشگاه  ‌‌تهران با دانشگاه اينديانا پردو آمريكاآن دسته از داوطلباني كه اسامي آنان به عنوان معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته هاي تحصيلي فوق اعلام شده است؛ لازم است براي اطلاع دقيق از زمان و مكان انجام مصاحبه و مدارك مورد نياز پس از انتشار اين اطلاعيه، به پايگاه اطلاع‌رساني اين دانشگاه مراجعه نمايند.
۴- معرفي‌شدگان‌ كليه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ اطلاعـات‌ و امنيت ملي از متقاضيان كليه رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه اطلاعات و امنيت  ملي متعاقباً و بصورت مستقيم از سوي دانشگاه فوق براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش دعوت بعمل خواهد آمد، به عبارت ديگر در اين مرحله اسامي براي اين كد رشته‌ها اعلام نمي‌شود.
۵- معرفي‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ ‌‌‌‌تحصيلي مهندسي دريا-دريانوردي و مهندسي ماشين‌آلات دريايي (كدهاي ۲۷۰۰۱ و ۲۷۰۰۲۲ ) دانشگاه علوم دريايي  امام خميني (ره) نوشهرداوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌ شده ‌كدرشته‌هاي‌ ‌‌‌‌تحصيلي فوق در دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش‌ با در دست ‌داشتن‌ مدارك شناسايي لازم مطابق جدول ذيل از ساعت ۷:۳۰ صبح به آدرس: تهران-بلوار نلسون ماندلا-خيابان شهيد عاطفي شرقي-ساختمان شركت ملي نفتكش مراجعه نمايند.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان ‌رشته‌هاي‌ ‌‌‌‌تحصيلي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره) نوشهر

نام رشتهروز و تاريخ
مهندسي دريا-دريانورديشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۶
مهندسي ماشين آلات دريايييكشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۷

۶- معرفي‌شدگان‌ رشته پرستاري (كد ۲۷۰۰۷) دانشكده پرستاري بانك ملي ايران داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌ شده ‌رشته‌  پرستاري دانشكده پرستاري بانك ملي ايران اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش‌ با در دست ‌داشتن‌ اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه، كارنامه سازمان سنجش و كارنامه پيش دانشگاهي از ساعت ۸ صبح مطابق جدول ذيل به آدرس: تهران- خيابان فردوسي جنوبي-ادارات مركزي بانك ملي- بيمارستان بانك ملي- طبقه هفتم- واحد آموزش مراجعه نمايند.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان  رشته پرستاري دانشكده پرستاري بانك ملي ايران «بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي»

حروف الفباآقايان (الف تا ي)خانمها (الف تا د)خانمها (ذ تا ع)خانمها (غ تا ي)
روز مراجعه۹۶/۰۸/۱۳۹۶/۰۸/۱۴۹۶/۰۸/۱۶۹۶/۰۸/۱۷

۷- معرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي پزشكي كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي  ۲۷۰۵۳ ، ۲۷۰۵۴ و ۲۷۸۸۶) و تكنسين سلامت دهان (كد ۲۷۰۳۷ ) دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌اله (عج)-تهران  و دندانپزشكي (كد ۲۷۰۱۴۴) سهميه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتشمعرفي‌شدگان رشته‌هاي تحصيلي كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي ۲۷۰۵۳ ، ۲۷۰۵۴ و ۲۷۸۸۶)، تكنسين سلامت دهان (كد ۲۷۰۳۷) دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌اله(عج)-تهران و دندانپزشكي (كد ۲۷۰۱۴) سهميه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش، لازم است براي انجام مراحل مختلف گزينش در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۱ با توجه به موارد ذكر شده و به آدرس ذيل مراجعه نمايند. مدارك مورد نياز شامل: ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ – يك سري اصل و كپي كارت ملي و شناسنامه خود، پدر و مادر و در صورت تأهل همسرداوطلب (كپي شناسنامه‌ها تمام صفحات باشد) – اصل و كپي مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي يا گواهي موقت پايان تحصيلات متوسطه- ريزنمرات ديپلم و پيش‌دانشگاهي(يك سري كپي) – مدرك مشخص كننده وضعيت نظام ‌وظيفه جهت برادران(يك سري كپي) – گواهي عضويت در بسيج، سوابق ايثارگري و … در صورت دارا بودن.
تذكر: با توجه به لزوم اسكن مدارك كليه كپي‌ها در برگه قطع A4 گرفته شود. توضيحات: ۱۱-حتي الامكان داوطلبين از آوردن همراه خودداري فرمايند. ۲- مدت زمان انجام سير مراحل گزينش از ساعت ۷:۰۰ صبح الي ۱۸:۰۰ (۶ بعدازظهر) مي‌باشد. ۳۳- عدم حضور داوطلب در روز مشخص شده به منزله انصراف تلقي گرديده و پس از تاريخ اعلام شده، دانشگاه هيچ مسئوليتي را نخواهد پذيرفت.
آدرس مراجعه: تهران ـ ميدان ونك ـ خيابان ملاصدرا ـ خيابان شيخ‌بهايي جنوبي -كوچه شهيد نصرتي- دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله (عج).
۸- معرفي‌شدگان ­رشته‌هاي‌­‌ تحصيلي­ تربيت مروج سياسي و مربيگري عقيدتي (كدهاي ۲۷۱۱۷ و ۲۷۱۶۵۵) مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي‌‌شدگان چند برابر ظرفيت كد­رشته‌­‌‌هاي تحصيلي­ فوق در مركز آموزش  عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم اعلام گرديده، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش‌ با در دست‌ داشتن اصل شناسنامه عكسدار و يك سري روگرفت ازتمام صفحات- كارت ملي و يك سري روگرفت از پشت و رو در يك صفحه – يك سري رو گرفت از گواهينامه ديپلم و پيش دانشگاهي- رو گرفت از ريز نمرات سه ساله متوسطه و پيش‌دانشگاهي- ۶ قطعه عكس۴×۳ با زمينه سفيد تمام رخ- مدارك ايثارگري و جانبازي براي ايثارگران و جانبازان يا اعضاء درجه يك خانواده آنان و خانواده معظم شهدا، سابقه عضويت و فعاليت در بسيج. از ساعت ۸:۰۰ صبح مطابق جدول ذيل به آدرس: قم- بلوار الغدير-بعد از دانشگاه قم- مجتمع آموزش عالي نمايندگي در سپاه-دانشكده عقيدتي سياسي شهيد محلاتي(ره)-معاونت آموزش مراجعه نمايند. توضيح: معرفي‌شدگان لازم است مدارك ياد شده را با فرمت jpg اسكن نموده و به صورت لوح فشرده (CD) ارائه نمايند. معرفي‌شدگان قبل از مراجعه حضوري به آدرس اينترنتي مركز  مراجعه نمايند.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان ‌رشته‌هاي‌‌‌ تحصيلي مركز آموزش عالي تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه-قم«بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي»

حرف اول نام خانوادگيالف تا سش تا ي
روز و تاريخ مصاحبهشنبه ۹۶/۰۸/۰۶يكشنبه ۹۶/۰۸/۰۷

۹- معرفي‌شدگان ‌رشته‌‌ تحصيلي كارداني علوم‌ انتظامي (كد ۲۷۱۶۴) دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين وابسته به نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌  ايران‌داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شده‌ كد‌رشته‌‌ تحصيلي فوق در دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين اعلام‌ گرديده، لازم‌ است‌ براي ثبت‌نام اوليه، انجام معاينات اوليه پزشكي، مصاحبه، آزمون آمادگي جسماني و… برابر برنامه زمان‌بندي تعيين شده به هسته گزينش استان‌محل سكونت خود (مركز استان) مراجعه نمايند. (آدرس مديريت‌هاي گزينش و استخدام استان‌ها در پايگاه اينترنتي قابل مشاهده مي‌باشد).مدارك مورد نياز:‌ به همراه داشتن شماره داوطلبي آزمون سراسري، اصل كارت ملي، شناسنامه و روگرفت از تمام صفحات آن، ۶ ‌قطعه عكس ۴×۳‌ تمام‌‌رخ جديد (عكس‌ رايانه‌اي و اسكن شده نباشد)، اصل مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي به همراه روگرفت مربوطه- پرينت قبولي اوليه در آزمون سراسري سال۱۳۹۶، اصل و روگرفت مدرك مشخص كننده وضعيت نظام وظيفه.
 تذكرات‌ مهم: ۱- وضعيت نظام وظيفه قابل قبول مي‌بايست يكي از موارد (الف-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت. ب-گواهي اشتغال به خدمت سربازي. ج-كارت پايان خدمت. د-كارت معافيت غيرپزشكي. ح-ارائه گواهي معافيت تحصيلي از نظام وظيفه) باشد. ۲- داوطلباني كه داراي معافيت پزشكي و همچنين فارغ التحصيلان مقاطع كارداني و بالاتر مجاز به ثبت نام نمي‌باشند. ۳-داشتن قد براي داوطلبان ۱۷۰ سانتيمتر مي‌باشد. ۵-داشتن مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و يا پيش دانشگاهي با حداقل معدل ۱۴ براي داوطلبان الزامي است. ۶-هسته گزينش استان‌ها در قبال داوطلباني كه در زمان تعيين شده مراجعه ننمايند، مسئوليتي نخواهند داشت.۷- سن استخدام ۱۸ سال تمام.(مبناي احتساب سن روز ثبت‌نام در آزمون سراسري خواهد بود). تبصره۱: در صورت دارا بودن هر يك از موارد ذيل ۲ سال به سن داوطلب اضافه مي‌گردد، الف) دارندگان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ب) بسيجيان فعال يا پليس افتخاري (داراي حداقل ۱ سال عضويت) ج) جذب ويژه: خانواده جانبازان و كاركنان نيروهاي مسلح، نخبگان و استعداد برتر، دارا بودن مقام قهرماني كشوري و بين المللي در رشته‌هاي ورزشي و علمي و حافظان قرآن كريم. تبصره۲: خانواده معظم شهداء و ايثارگران برابر قانون از تسهيلات سني پيش‌بيني شده بهره‌مند خواهند شد.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌‌ كارداني علوم‌ انتظامي  دانشگاه علوم‌انتظامي‌ امين «بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي»

حروف الفباالف تا بپ تا خد تاش ط تا گ ل تا م ن تا ي
روز مراجعه۹۶/۰۸/۰۱۹۶/۰۸/۰۲۹۶/۰۸/۰۳۹۶/۰۸/۰۴۹۶/۰۸/۰۶۹۶/۰۸/۰۷

۱۰- رشته‌هاي تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي ۲۷۰۰۹، ۲۷۰۱۳ ،۲۷۰۰۶ و۲۷۰۴۵) بورسيه نيروي  انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ ‌كدرشته‌‌هاي تحصيلي فوق‌الذكر بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي ثبت‌نام اوليه، انجام معاينات اوليه پزشكي، مصاحبه، آزمون آمادگي جسماني و … مطابق جدول ذيل به هسته گزينش استان محل سكونت خود (مركز استان) مراجعه نمايند. آدرس مديريت‌هاي گزينش و استخدام استان‌ها در پايگاه اينترنتي ‌قابل مشاهده مي‌باشد.مدارك لازم : ۱- عكس ۴×۳ تمام رخ جديد ۶ قطعه (عكس‌ رايانه‌اي و اسكن شده نباشد). ۲- اصل شناسنامه و كارت ملي و روگرفت از تمام صفحات. ۳۳- اصل مدرك تحصيلي ديپلم و پيش‌دانشگاهي  به همراه روگرفت مربوطه. ۴- پرينت قبولي اوليه در آزمون سراسري.۵۵- همراه داشتن شماره داوطلبي آزمون سراسري ۶-اصل و كپي از مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به خدمت سربازي ،كارت پايان خدمت، كارت معافيت غير پزشكي، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و يا ارائه گواهي معافيت تحصيلي از نظام وظيفه). ۷- البسه و كفش ورزشي براي انجام آزمون آمادگي جسماني.
تذكر مهم: ۱-داوطلباني كه داراي معافيت پزشكي مي‌باشند شرايط ثبت‌نام را ندارند. ۲- داوطلبان فارغ‌التحصيل مقاطع كارداني و بالاتر مجاز به ثبت‌نام نمي‌باشند. ۳- حداقل قد براي داوطلبان ۱۷۰ سانتي متر مي‌باشند.۴- سن استخدام ۱۸ سال تمام (مبناي احتساب سن روز ثبت‌نام در آزمون سراسري خواهد بود) تبصره۱: در صورت دارا بودن هر يك از موارد ذيل ۲ سال به سن داوطلب اضافه مي‌گردد، الف) دارندگان كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ب) بسيجيان فعال يا پليس افتخاري (داراي حداقل ۱ سال عضويت) ج) جذب ويژه: خانواده جانبازان و كاركنان نيروهاي مسلح، نخبگان و استعداد برتر، دارا بودن مقام قهرماني كشوري و بين المللي در رشته‌هاي ورزشي و علمي و حافظان قرآن كريم. تبصره۲: خانواده معظم شهداء و ايثارگران برابر قانون از تسهيلات سني پيش‌بيني شده بهره‌مند خواهند شد.. ۵- داشتن مدرك تحصيلي پايان متوسطه يا پيش‌دانشگاهي با حداقل معدل ۱۸ براي داوطلبان بورسيه پزشكي و دندانپزشكي وحداقل معدل ۱۶ براي بورسيه پرستاري و كارداني فوريت‌هاي پزشكي الزامي است. ۶- هسته گزينش استانها در قبال داوطلباني كه برابر زمان تعيين شده مراجعه ننمايند مسوليتي نخواهد داشت.
برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته‌هاي تحصيلي پزشكي، دندانپزشكي، پرستاري و كارداني فوريتهاي پزشكي (كدهاي ۲۷۰۰۹، ۲۷۰۱۳ ،۲۷۰۰۶ و۲۷۰۴۵)  بورسيه نيروي انتظامي در دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران «بر اساس حرف اول الفباي نام خانوادگي»

الف تا شص تا ي
دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۸سه‌شنبه ۹۶/۰۸/۰۹

۱۱- معرفي‌شدگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي پزشكي (كد ۲۷۰۰۸)، دندانپزشكي (كد ۲۷۰۱۲)، علوم آزمايشگاهي (كد ۲۷۰۱۵)، كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي (كد ۲۷۰۱۱)، كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت (كد ۲۷۰۱۶)، هوشبري (كد ۲۷۱۱۰)، كارداني فوريتهاي پزشكي (كد ۲۷۰۴۶۶)،  كارداني تكنسين سلامت دهان (كد ۲۷۰۳۶)، اتاق عمل (كد ۲۷۰۰۳)، موسيقي نظامي(كد ۲۷۱۱۱) و پرستاري (كدهاي ۲۷۰۰۴ و ۲۷۰۰۵) دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران و رشته پزشكي (كد ۲۷۰۱۰) بورسيه ارتش جمهوري اسلامي ايران در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-تهران داوطلباني‌ كه‌ اسامي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفي‌شدگان‌ هر يك از رشته‌هاي فوق‌الذكر اعلام‌ گرديده‌، لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ گزينش‌ با در دست ‌‌داشتن:   ۱- عكس ۴×۳ تمام رخ ۱۲ قطعه در سال جاري گرفته شده باشد ۲- اصل و سه نسخه روگرفت برابر اصل شده از تمام صفحات شناسنامه عكس دار داوطلب و اصل و تصوير پشت و رو كارت ملي (سه سري) ۳- يك سري روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر ۴- اصل و سه سري روگرفت از گواهي پيش‌دانشگاهي، گواهي موقت پيش دانشگاهي، مدرك پايان دوره متوسطه، گواهي موقت پايان دوره متوسطه و ريز نمرات پايان دوره متوسطه ۵- پرينت كارنامه كل تحصيلي براي داوطلباني كه در دانشگاهها و موسسات آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مشغول به تحصيل مي‌باشند. ۶-اصل و روگرفت از مدرك نظام وظيفه (گواهي اشتغال به تحصيل در دوره پيش‌دانشگاهي يا برگه سبز آماده به خدمت بدون مهر غيبت، كارت پايان خدمت، كارت معافيت دائم غيرپزشكي و يا گواهي اشتغال به خدمت سربازي) ۷-مشخصات‌بستگان نسبي(پدر-مادر-خواهران-برادران-پدربزرگ‌ومادربزرگ). ۸-ارائه اصل گذرنامه(درصورت دارا بودن) ۹- داوطلبان شرايط دار (فرزند نظامي-شهيد- جانباز ازكار‌افتاده‌كلي-آزاده ازكار‌افتاده‌كلي) بايد اصل مدرك را به همراه داشته باشند.۱۰- ارائه برگ قبولي سازمان سنجش و روگرفت برگ انتخاب رشته كامل شده. ۱۱- لباس و كفش ورزشي مناسب براي داوطلبان ذكور (جهت آزمون مقاومت جسماني) راس ساعت ۶:۰۰ صبح مطابق جدول ذيل به‌ آدرس تهران‌‌- ميدان حر– خيابان امام خميني(ره) -نرسيده به چهارراه كمالي- مديريت گزينش و استخدام نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران مراجعه‌ نمايند. تلفن تماس : ۶۶۹۷۳۱۴۶ (كد ۰۲۱).
تذكرات‌ مهم: ۱- از پذيرش داوطلبان داراي معافيت پزشكي و افرادي كه مدارك فوق را به همراه نداشته باشند امتناع خواهد شد. ۲۲-مراحل گزينش ۲ تا ۳ روز به طول مي‌انجامد (داوطلبان مي‌بايست محل اسكان براي خود پيش بيني نمايند). ۴۴-معرفي‌شدگاني كه بيش از يك كد رشته معرفي‌ شده‌اند لازم است فقط يكبار جهت گزينش مراجعه نمايند و قبولي در مراحل گزينش در يك رشته‌ بمنزله قبولي در تمامي رشته‌هاي معرفي شده مي‌باشد. ۶-از آوردن وسايل غير ضروري خودداري گردد. ۷-به دليل شبانه‌روزي بودن دوره آموزش داوطلبان بورسيه بايد مجرد باشند ( داوطلبان متاهل حق ثبت‌نام ندارند).برنامه زمان‌بندي مراجعه داوطلبان رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه علوم ‌پزشكـــي ارتش جمهوري اسلامي ايران

رديفرشته تحصيليتاريخ  مراجعهجنس
۱پرستاري (خواهران)(كد ۲۷۰۰۴) ،پزشكي (خواهران) (كد ۲۷۰۱۰) در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي-تهران۹۶/۰۸/۱۳زن
۲پرستاري (برادران)(كد ۲۷۰۰۵)، هوشبري (كد ۲۷۱۱۰)، اتاق عمل(كد ۲۷۰۰۳) و تكنولوژي پرتوشناسي (كد۲۷۰۱۱)۹۶/۰۸/۱۴مرد
۳علوم آزمايشگاهي(كد ۲۷۰۱۵) ، كارشناسي فناوري اطلاعات سلامت(كد ۲۷۰۱۶) و كارداني تكنسين سلامت دهان(كد ۲۷۰۳۶) كارداني فوريتهاي پزشكي(كد ۲۷۰۴۶)۹۶/۰۸/۱۵مرد
۴پزشكي(برادران)(كد ۲۷۰۰۸)، دندانپزشكي(كد ۲۷۰۱۲) و موسيقي نظامي(كد ۲۷۱۱۱)۹۶/۰۸/۱۶مرد

۱۲- معرفي‌شدگان­رشته‌­‌هاي تحصيلي­ كارداني­فوريت‌هاي­پزشكــي­ و كارداني هاي مامايي، اتاق عمل، هوشبري، بهداشت محيط،  بهداشت عمومي گرايش‌هاي مبارزه با بيماريها و بهداشت خانواده ، علوم‌آزمايشگاهي، بهداشت حرفه‌اي، تكنولوژي راديولوژي دهان، فك و صورت و تكنسين سلامت دهان (دانشگاههاي ­‌علوم ‌پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني‌ كشور) اعلام گرديده، لازم است براي اطلاع از برنامه زمان و مكان، مدارك مورد نياز و شرايط عمومي و اختصاصي جهت انجام مراحل مصاحبه ، معاينه و يا ساير مراحل گزينش، به پايگاه اطلاع‌رساني موسسه محل معرفي چندبرابرظرفيت خودمراجعه نمايند. داوطلبان گرامي مي توانند سوالات خود را با سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در سايت اين سازمان مطرح نموده و يا با  شماره‌ تلفن  ۴۲۱۶۳  (پيش شماره ۰۲۱) تماس حاصل نمايند. 

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24
اقسام استدلال استقرایی از منطق دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : محمود فخوری