برنامه‌ی آزمون و « روش پودمانی»

روش نظام جدید تدریس به‌صورت پودمانی چه ویژگی‌هایی دارد؟ برنامه آزمون کانون چگونه با این روش پیش می‌رود؟ تأثیر این روش بر برنامۀ درس‌خواندن هنرجویان چیست؟

برنامه‌ی آزمون و « روش پودمانی»

پودمانی یعنی چه؟نظام آموزشی پودمانی، در اساس مبتنی بر نیازسنجی شغلی است. در این نظام، اجزای مفاد درسی به‌صورت «پیمانه‌ای» ، «گام به گام» و «واحد کردن» پیش می‌رود. مهم‌ترین خاصیت هر پودمان، استقلال آن از دیگر پودمان‌هاست.

ارزشیابی هر پودمان؟ هرکدام از کتاب‌های اختصاصی فنی‌و‌حرفه‌ای عموماً به 5 پودمان تقسیم شده‌اند که به‌صورت متوالی تدریس می‌شوند. تدریس پودمان اول که به پایان رسید، ارزشیابی و امتحان از همان پودمان صورت می‌گیرد و سپس پودمان بعدی تدریس می‌گردد. هنرجویی که نمرۀ قبولی را در یک پودمان کسب کند، تا آخر سال تحصیلی، دیگر امتحانی از آن پودمان نخواهد داشت.

برنامه آزمون پودمانی کانون؟ طبق برنامه‌ی جدید، هر پودمان در حدود یک تا دو ماه برگزار می‌گردد و معمولاً در 3 آزمون مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

دوره و «ایستگاه جبرانی»؟ در روال ترمیک، در مقطع زمانی امتحانات مستمر و نیز در اواخر ترم 1 و 2 و نوروز، فرصتی برای دورۀ دروس قبلی و جامانده وجود داشت که ما از آن به «ایستگاه جبرانی» یاد می‌کنیم. در روش پودمانی، این فرصت‌ها کمتر بوده و به‌همین دلیل، سومین آزمون هر پودمان، دورۀ کل پودمان است. برای آن‌هایی که ممکن‌است تا آن موقع هنوز پودمان را به پایان نرسانده باشند، در شروع پودمان جدید، 2 سری سوال ارائه می‌دهیم که هنرجو فقط یک سری را انتخاب و پاسخ می‌دهد:

1- شروع پودمان جدید   2- دورۀ کل پودمان قبلی

برنامه‌ریزی درسی: با توجه به پیاپی بودن پودمان‌ها و عدم امکان بازگشت به عقب در برنامه آزمون‌های کانون، ضروریست که هنرجویان با ریتم آزمون‌ها هماهنگ بوده و با استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی پیشنهادی، فرآیند آموزش خود را تکمیل نمایند.



مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24