نکات آرشه کشی در ساز‌های زهی

افه‌های آرشه کشی در ساز‌های زهی و قرارداد‌های مهم در آرشه گذاری قطعات

نکات آرشه کشی در ساز‌های زهی

1-خط منحنی اتصال روی گروهی از نت ها که با یک آرشه اجرا میشوند.

2-آرشه راست رو به پایین با علامت      وارشه چپ روبه بالا با علامت      مشخص میشود.

3-در سازهای زهس خط اتصال مانند پیانو نمایانگر جمله بندی وسیع نیست بلکه نمایانگر این است که چه نت هایی باید بوسیله ی همان آرشه چه چپ چه راست اجرا شوند.

4-آرشه راست معمولا برای نت های قوی و آکسان دار یا ترجیحا ضرب های قوی میزان وآرشه چپ معمولا برای ضرب های ضعیف میزان.

5-کرشندو ها بهتر است با آرشه چپ و دکرشندو ها با آرشه راست اجرا شوند.

انواع آرشه کشی:

لگاتو:گروهی از نت های مختلف که بوسیله خط اتحاد به هم متصل میشوند و در یک آرشه اجرا میشوند.

دتاشه:هر نت دارای آرشه مجزا میباشد.

مارتله(مارکاتو):در لغت به معنی چکشی است اما در عمل آرشه روی سیم شروع می کند و چسبیده می ماند اما حرکتی سریع و ناگهانی دارد

استکاتو با خط اتحاد:یک سری نت ها با یک آرشه و با یک ضربه سبک برای هر نت اجرا میشوند.

اسپیکاتو:یک ضربه سبک در وسط آرشه که در آن آرشه روی سیم میپرد و هر آرشه یک نت را اجرا میکند. اسپیکاتو در ارکستر زیاد به کار میرود اما اگر سطح شدت صوتی از نیمه قوی (mf) معمولا عملی نیست اما در سرعت های پایین با پاشنه آرشه حجم بیشتری دست می دهد.

لوره(پورتاتو): در این نوع آرشه کشی که عموما آهسته و فصیح(esoresivo) در موسیقی به کار میرود که دو یا چند نت ( به ندرت بیش از چهار نت) به وسیله یک آرشه با فشار جداگانه و کمی خیزش اجرا می شوند.

سوتیله(sautille): لغت فرانسوی پرش برابر با نوعی اسپیکاتو سریع سبک و ظریف که پرش آرشه عمدتا منتج از خاصیت فنری چوب است.

جته(ریکوشت):آرشه در نصف بالایی به سرعت رو به پایین (آرشه راست) روی سیم پرش میکند به طریقی که دو تا شش نت که اغلب همصدا هستند را به صدا درآورد.


نویسنده: کوروش قربانی_رتبه 9 منطقه1 (همکاران گروه هنر)

منبع :مشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24