در صحبت کردن، رسمی و نیمه رسمی

در صحبت کردن، رسمی و نیمه رسمی،وقتی با نظر مخاطب کاملا" موافقید: میگویید:

در صحبت کردن، رسمی و نیمه رسمی

در صحبت کردن، رسمی و نیمه رسمی

وقتی با نظر مخاطب کاملا" موافقید: میگویید:

 • I couldn’t agree more.

  There’s no doubt about it.

  That’s so true.

  That's my view exactly.

  وقتی با نظر مخاطب تا حدودی موافقید

  I would tend to agree.

  I agree up to a point.

  I agree to some extent

  I don't entirely agree. It is true that......however...

  That is partly true, but...

  I agree with that to an extent. However...

  وقتی با نظر مخاطب تا حدودی مخالفید

  I’m not sure I agree With that.

  I’m not so sure about that.

  وقتی با نظر مخاطب کاملا" مخالفید

  I sure that’s not right.

  🍁Personally, I’d say the opposite.

  No, I disagree.

  I'm afraid I disagree.

  I see things rather differently myself.

  I wouldn't say that is necessarily true.

  I tend to disagree.
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب