رشد تراز با کتاب‌های سه سطحی

موشن گرافیک معرفی کتاب‌های سه سطحی کانون فرهنگی آموزش

رشد تراز با کتاب‌های سه سطحی

موشن گرافیک معرفی کتاب های سه سطحی کانون فرهنگی آموزش

در این فیلم با ویژگی های کتاب های سه سطحی آشنا میشید تا با استفاده از این ویژگی ها خیلی زود به یه رشد تراز عالی برسی...

فایل های ضمیمه

موشن گرافیک کتاب های سه سطحی
الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی