چگونه شیمیدان شویم؟(2)

بهتر آن است که از متن شروع کنید و سپس به سراغ حل مسائل بروید، وقتی متن کتاب را مسلط باشید درک چگونگی طراحی تست‌ها و درجه دشواری آن‌ها برایتان میسرتر می­شود.

چگونه شیمیدان شویم؟(2)

بهتر آن است که از متن شروع کنید و سپس به سراغ حل مسائل بروید، وقتی متن کتاب را مسلط باشید درک چگونگی طراحی تست‌ها و درجه دشواری آن‌ها برایتان میسرتر می­شود.

متن کتاب را ابتدا یک‌بار به‌صورت روزنامه‌وار بخوانید. بار دوم این کار را با دقت انجام دهید و به سراغ کلیدواژه‌ها و نکات مهم بروید پس‌ازاین کار شما مفهوم فصل و محتوای آن را می­دانید. حال به فراخور مبحث موردمطالعه از مباحثی که خوانده‌اید سؤال طراحی کنید و پاسخ بدهید. در همین مرحله می­توانید بازیابی خوبی نیز داشته باشید و یادگیری تئوری خود را قوی‌تر کنید. برخی فصول شیمی مانند فصل‌های 1 و 2 دوم کاملاً مفهومی و به‌نوعی حفظی هستند متن کتاب درسی بهترین منبع برای یادگیری است زیرا ساماندهی منظم‌تری دارد، لذا به‌هیچ‌وجه مطالعه متن را با کتاب کمک‌درسی شروع نکنید.