آزمونک زیست دهم برای آمادگی در آزمون 21 مهر

برای آمادگی شما در آزمون 21 مهر آزمونکی از مباحث زیست دهم پیوست شده است.

آزمونک زیست دهم برای آمادگی در آزمون 21 مهر

دانش آموزان عزیز تجربی

برای آمادگی شما در آزمون 21 مهر آزمونکی از مباحث زیست دهم پیوست شده است.

نویسنده: تراب قنبری

فایل های ضمیمه
پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب