تابستان یک فرصت ویژه

«فصل تابستان، فصل بازیابی مجدد اطلاعات درسی و آمادگی برای یادگیری مطالب درسی جدید است.»

تابستان یک فرصت ویژه

با شروع فصل تابستان بسیاری از دانش آموزان از درس خواندن و مرور مطالب درسی فاصله می‌گیرند و این فرصت ویژه را از دست می‌دهند؛ اما دانش آموزان کانونی خوب می‌دانند که  این فرصت ایده‌آل را نباید از دست بدهند و در این فصل علاوه بر تفریح و فراغت، به درس خواندن و مرور مطالب گذشته می‌پردازند. در حقیقت آن‌ها با یک تیر دو نشان می‌زنند، یعنی هم تفریحات خود را در برنامه دارند، هم اینکه درس خواندن در تابستان را فراموش نمی‌کنند.

با برگزاری آزمون‌های تابستان در کانون فرهنگی آموزش که دو هدف اصلی را برای دانش آموزان در نظر دارد، یعنی مرور مطالب درسی گذشته و پیشخوانی مطالب درسی سال تحصیلی جدید، دانش آموزان یک گام محکم نسبت به کسانی که در تابستان به فکر درس خواندن نیستند برمی‌دارند و از آن‌ها جلوتر خواهند بود.

تابستان فصلی ست که دانش آموزان شادابی و آرامش روحی دارند و از همه مهم‌تر فرصت رسیدگی به هر نوع کاری را دارند؛ چراکه وقت آن‌ها کاملاً آزاد بوده و می‌توانند ‌بخشی از وقت آزاد خود را به درس خواندن، مرور و پیشخوانی  اختصاص بدهند. با برنامه‌ریزی دقیق و منظم در فصل تابستان، این فرصت ویژه و ایده‌آل راحت‌تر فراهم می‌شود. فرصتی که دانش آموزان باهوش آن را غنیمت می‌شمارند و از آن به‌طور کامل استفاده می‌کنند.

«فصل تابستان، فصل بازیابی مجدد اطلاعات درسی و آمادگی برای یادگیری مطالب درسی جدید است.»