روش‌های تقویت تمرکز حواس و جلوگیری از حواس‌پرتی

تمرکز در لغت یعنی تراکم و فشردگی و در اصطلاح به معنی حفظ و نگهداری و توجه و تمرکز حواس بر روی یک موضوع است.

روش‌های تقویت تمرکز حواس و جلوگیری از حواس‌پرتی

تمرکز در لغت یعنی تراکم و فشردگی و در اصطلاح به معنی حفظ و نگهداری و توجه و تمرکز حواس بر روی یک موضوع است.

تمرکز حواس یعنی عوامل حواس‌پرتی را در خود بشناسیم و آن‌ها را به حداقل برسانیم.

کلید اصلی و اساسی برای فهم و درک مطالب درسی، داشتن تمرکز حواس است.

با استفاده از روش‌های زیر می‌توان این مهارت را کسب کرد:

1-آمادگی برای مطالعه 

2-آمادگی ذهنی و روانی 

3-داشتن علاقه و یا ایجاد آن برای مطالعه 

4-تعیین زمان و مکان مطالعه (مکان مطالعه ثابت باشد)

5-قدرت نه گویی به دوستان

 6-ترک افکار منفی و به وجود آوردن افکار مثبت

 7- طرح سؤال (هنگام مطالعه خود را با چراها مواجه کنید تا دقیق‌تر مطالعه کنید)

8-آگاهی از شیوه‌های صحیح مطالعه و یادگیری

 9-خط کشیدن زیر مطالب مهم (نشانه‌دار کردن مطالب مهم)

10-یادداشت‌برداری هنگام مطالعهمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما

چگونه برای درس خواندن برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه آزمون های کانون ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24