با پیش‌خوانی ذهنتان را گسترش دهید

هر وقت خواستید موضوعی را یاد بگیرید قبل از آن نسبت به آن دیدگاه کلی پیدا کنید. پیش‌خوانی به معنی مطالعه‌ی کامل و دقیق نیست بلکه به معنی مطالعه‌ی نکات مهم است.

با پیش‌خوانی ذهنتان را گسترش دهید

هر وقت خواستید موضوعی را یاد بگیرید قبل از آن نسبت به آن دیدگاه کلی پیدا کنید. پیش‌خوانی به معنی مطالعه‌ی کامل و دقیق نیست بلکه به معنی مطالعه‌ی نکات مهم و تیترهای اصلی است. به طور مثال اگر قرار است در جلسه‌ی بعدی موضوعی تدریس شود یک نگاه کلی و اجمالی به آن موضوع بیندازید. این نگاه اجمالی سؤالاتی برای‌تان ایجاد خواهد کرد؛ به همین دلیل در کلاس فعالانه شرکت می‌کنید و در کلاس به دنبال پاسخ آن‌ها می‌گردید. این کار علاوه بر فعال بودن سر کلاس و دقت و تمرکز بیش‌تر هنگام تدریس چند حسن دیگر نیز دارد:

1. اعتمادبه‌نفس: هنگامی که معلم در مورد موضوع تدریس سؤال می‌پرسد با اعتمادبه‌نفس به آن پاسخ می‌هید.

2. یادگیری سریع و تثبیت: این کار به سرعت یادگیری شما کمک می‌کند و اگر این درس را برای بار دوم و سوم بخوانید در ذهن شما بهتر تثبیت می‌شود.

3. گسترش ذهن: این پیش‌خوانی ذهن شما را بازتر می‌کند و فکر شما را پرورش می‌دهد و به شما انگیزه‌ی مضاعفی برای مطالعه کردن می‌دهد.