ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

بزرگترین زلزله هفته گذشته در هجدک استان کرمان با بزرگای 5 ریشتر رخ داد ضمن آنکه در اوز استان فارس نیز زلزله‌ای با بزرگای 4.8 ریشتر گزارش شد

ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

بزرگترین زلزله هفته گذشته در هجدک استان کرمان با بزرگای 5 ریشتر رخ داد ضمن آنکه در اوز استان فارس نیز زلزله‌ای با بزرگای 4.8 ریشتر گزارش شد و هجدک استان کرمان نیز بار دیگر در پنجشنبه هفته گذشته زلزله 4.8 ریشتری را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، به موازات وسعت استان کرمان، گسل‌هایی در این منطقه ایجاد شده است به گونه‌ای که این استان همچون جزیره‌ای در میان 13 گسل فعال قرار گرفته است.

ردیفنام گسلطول گسل (کیلومتر)
1نایبند350
2لکرکوه56
3راور100
4بهاباد70
5کوهبنان160
6تیگور40
7پاسو40
8بازرگان-
9شرق سیرچ60
10گوک100
11شهداد120
12باغین-بافق100
13بم10

در هفته گذشته بزرگترین زلزله در هجدک کرمان با بزرگای 5 ریشتر رخ داد. شرح زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه 25 شهریور

در کنارتخته استان فارس زلزله 2.3، خانه زنیان استان فارس زلزله 2.9، شوسف استان خراسان جنوبی زلزله 2.9، شربیان استان آذربایجان شرقی زلزله 2، خوراسگان استان اصفهان زلزله 2، چغلوندی استان لرستان زلزله 2.2 و سومار استان کرمانشاه زلزله‌های 2.2 و 2.4 و 2.1 ریشتری به ثبت رسیده است.

در گمیش تپه استان گلستان زلزله 3.1 ریشتری رخ داده است. کانون این زمین لرزه که در عمق 10 کیلومتری بوده در 21 کیلومتری گمیش تپه،33 کیلومتری سیمین شهر و 40 کیلومتری بندر ترکمن استان گلستان بوده است.

ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

در فاریاب استان کرمان نیز زلزله 3.1 ریشتری گزارش شده است. عمق این زلزله در 8 کیلومتری و کانون آن در 39 کیلومتری فاریاب استان کرمان، 48 کیلومتری سرگز استان هرمزگان و 56 کیلومتری ارزوئیه استان کرمان بوده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

یکشنبه 26 شهریور

در تخت استان هرمزگان زلزله 2.5، جهرم استان فارس زلزله 2.4 و تنگ ارم استان بوشهر زلزله 2.7 گزارش شده است.

سومار کرمانشاه نیز با زلزله 3.1 ریشتر لرزید. این زلزله در عمق 8 کیلومتری و در کانون  38 کیلومتری سومار، کرمانشاه، 55 کیلومتری صالح آباد ایلام و 67 کیلومتری چوار ایلام رخ داده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

دوشنبه 27 شهریور

در سرگز استان هرمزگان زلزله 2.9، حصار گرمخانه استان خراسان شمالی زلزله 2.5، گهواره استان کرمانشاه زلزله 2.1، سلفچگان استان قم زلزله 2.2، سمنان زلزله 2.2، قوچان استان خراسان رضوی زلزله 2، ترک استان آذربایجان شرقی زلزله 2.3، میانرود استان خوزستان زلزله 2.4 و میداود استان خوزستان زلزله 2.2رخ داده است.

در سومار استان کرمانشاه زلزله 3 ریشتری در عمق 8 کیلومتری رخ داده است.این زلزله در 27 کیلومتری سومار استان کرمانشاه، 55 کیلومتری صالح آباد و 61 کیلومتری زرنه استان ایلام رخ داده است.

در بیرم استان فارس نیز زلزله 3 ریشتری به ثبت رسید. کانون این زلزله که در عمق 8 کیلومتری بوده در 4 کیلومتری بیرم، 21 کیلومتری اشکنان و 26 کیلومتری اهل استان فارس بوده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرماندر اهواز استان خوزستان زلزله 3.3 ریشتر گزارش شده است. این زلزله در عمق 7 کیلومتری و کانون آن در 35 کیلومتری اهواز، 42 کیلومتری حمیدیه و 52 کیلومتری هویزه استان خوزستان بوده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

سه شنبه 28 شهریور

قطور استان آذربایجان غربی با زلزله 2.3، میانرود استان خوزستان با زلزله 2.4، زیرآب استان مازندران با زلزله 2.3، بهاباد استان یزد با زلزله 2.1، گردکشانه استان آذربایجان غربی با زلزله 2.3 لرزیدند.

در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله 2، آبگرم استان قزوین زلزله 2، بافق استان یزد زلزله 2.1، مورموری استان ایلام زلزله 2.3، کوهبنان استان کرمان زلزله 2.7، محلات استان مرکزی زلزله 2.3، ارزوئیه استان کرمان زلزله 2.8، چمگردان استان اصفهان زلزله 2.2، امیریه استان سمنان زلزله 2.7، سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله‌ 2.2 و عشق اباد استان خراسان رضوی زلزله 2.2 ریشتری گزارش شده است.

در بستک استان هرمزگان زلزله 3.2 ریشتری رخ داد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری و در 19 کیلومتری بستک، 20 کیلومتری کوخرد و 37 کیلومتری جناح استان هرمزگان به ثبت رسیده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

در اوز استان فارس نیز زلزله‌ای به بزرگای 4.8 رخ داده است. این زلزله در عمق 10 کیلومتری و کانون آن در 15 کیلومتری اوز، 22 کیلومتری بنارویه و 26 کیلومتری گراش استان فارس بوده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمانزلزله 3.8 ریشتری در کلات استان خراسان رضوی از دیگر رخدادهای مهم روز 28 شهریور بوده است. این زلزله در عمق 8 کیلومتری و کانون آن در 10 کیلومتری کلات، 22 کیلومتری شهرزو و 37 کیلومتری حسن آباد لائین نو استان خراسان رضوی گزارش شده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

چهارشنبه 29 شهریور

زمین لرزه‌های روز 29 شهریور با زلزله مهم 3.9 ریشتری در چرام استان کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد. این زلزله در عمق 6 کیلومتری بوده که کانون آن در 24 کیلومتری چرام، 26 کیلومتری گراب سفلی و 31 کیلومتری مارگون استان کهگیلویه وبویراحمد گزارش شده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

زلزله 2.5 و 2.3 ریشتری گراب سفلی استان کهگیلویه و بویراحمد، 2 ریشتری میداو استان خوزستان، 2.2 و 2.8 و 2.7 ریشتری هجدک استان کرمان، 2 و 2.2 ریشتری شهداد استان کرمان و  2 ریشتری کرمان از جمله رخدادهای لرزه‌ای این روز بوده است.

در فیروزکوه استان تهران نیز زلزله 1.5 ریشتری در عمق 10 کیلومتری رخ داد. این زلزله در 23 کیلومتری فیروزکوه استان تهران،26 کیلومتری آلاشت و 28 کیلومتری پل سفید استان مازندران رخ داده است.

در سرگز استان هرمزگان زلزله 3.1 ریشتری رخ داد. این زلزله در عمق 10 کیلومتری و 27 کیلومتری سرگز هرمزگان، 33 کیلومتری فاریاب کرمان و 37 کیلومتری زیارتعلی هرمزگان گزارش شده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمانبزرگترین زلزله هفته گذشته در هجدک کرمان با بزرگای 5 ریشتری به ثبت رسید. این زلزله در عمق 10 کیلومتری و کانون 39 کیلومتری هجدک، 44 کیلومتری شهداد و 48 کیلومتری چترود استان کرمان بوده است.ثبت بزرگترین زلزله هفته گذشته در استان کرمان

در هجدک کرمان همچنین زلزله‌های دیگری با بزرگای 3.1 در عمق 10 کیلومتری و 3.3 ریشتری در عمق 12 کیلومتری به ثبت رسیده است.

پنجشنبه 30 شهریور
در کیاسر استان مازندران زلزله‌های 2.8 و 2.4، فیروز آباد استان فارس زلزله 2.7، بوشهر استان بوشهر زلزله 2.8، سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله 2.5، زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله 2، هجدک استان کرمان زلزله 2.6 و 2.2 و سلفچگان استان قم زلزله 2 ریشتری رخ داد.

در فیروز آباد استان فارس زلزله 3.3 ریشتر رخ داد. این زلزله درعمق 8 کیلومتری و کانون آن در 14 کیلومتری فیروز آباد، 19 کیلومتری میمند و 32 کیلومتری دوزه استان فارس به ثبت رسیده است.

بعد از آن دو زلزله مهم دیگر با بزرگای 3.1 و 3 ریشتر در اعماق 20 و 13 کیلومتری رخ داده است.

در صحنه استان کرمانشاه نیز زلزله 4.4 ریشتری در عمق 10 کیلومتری گزارش شد. این زلزله در 11 کیلومتری صحنه، 23 کیلومتری میان راهان و 24 کیلومتری سنقر استان کرمانشاه بوده است.

در دهدز استان خوزستان زلزله 3.7 ریشتری در عمق 5 کیلومتری نیز به ثبت رسیده است. این زلزله در 29 کیلومتری دهدز خوزستان، 30 کیلومتری دشتک استان چهارمحال وبختیاری و 37 کیلومتری ایذه، خوزستان رخ داده است.

بندر عبارس استان هرمزگان نیز با زلزله 3.4 ریشتری لرزیذ. این زلزله در عمق 29 کیلومتری بندرعباس، 35 کیلومتری فین و 43 کیلومتری درگهان استان هرمزگان گزارش شد.

هجدک استان کرمان نیز بار دیگر در هفته گذشته زلزله 4.8 ریشتری را تجربه کرده است. این زلزلع در عمق 10 کیلومتری و کانون آن در 39 کیلومتری هجدک، 46 کیلومتری شهداد و 49 کیلومتری چترود استان کرمان بوده است.

این منطقه نیز زلزله 3.3 ریشتری را پشت سر گذاشته است. این زلزله در عمق 10 کیلومتری بوده است.

جمعه 31 شهریور

شیروان خراسان شمالی با زلزله 2.5، سفید سنگ استان خراسان رضوی با زلزله2، کنگاور استان کرمانشاه با زلزله 2 و هجدک استان کرمان با زلزله 2.9 ریشتری لرزیدند.
فرناز طالبی
پاسخ تلفنی به سوالات شما درباره کنکور 97

با درصدهای تخمینی در کنکور 97 , احتمال دارد چه رتبه ای بیاورم و کجا می توانم قبول شوم؟

آیا برای ویرایش اطلاعات ثبت نام کنکور (معدل, کد سهمیه و ...) باز هم زمان دارم؟

کنکور 98 به چه صورت خواهد بود ؟

انتخاب رشته و دانشگاه را از همین امروز با مشاوران شروع کنید

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب